Alpakka til salgs

Populære innlegg

Bloggarkiv

14. mar. 2009

Start en alpakkaforretning! En sjekkliste

Hvordan starter jeg med alpakkaer? Det er mange som spør om dette, og svaret avhenger i mange tilfeller av hva du ønsker å ha alpakkaen for, men hvis du ønsker å gjøre alpakkaen til en lønnsom eller i det minste bærende affære er det visse ting du bør gjennomføre. Her er en sjekkliste som utgangspunkt:

Oppgave Kommentar
Gjør din egen alpakka-gransking Spør i fora. Ring alpakkaeiere. Besøk alpakkaeiere!
Finn ut hva du vil oppnå Lag en grovskisse av dine mål for alpakkadriften
Skriv en forretningsplan! Å skrive en forretningsplan er en øvelse som gjerne får fram viktige faktorer å ta hensyn til. Dessuten trenger du dette om du skal søke om støtte/lån.
Lag et budsjett Identifiser i det minste kostnadene ved å sette opp infrastruktur og innkjøp av fór.
Sikre økonomiske faktorer Vær sikker på at du har råd til hva du ønsker å gjøre, og evt skaff ressurser.
Finn din grunnstamme av alpakkaer Kontakt alpakkaeiere og plukk ut de dyrene som skal forme grunnstammen i din satsning. Kjøp heller få, men gode dyr, enn flere og mindre gode! Dette skal være starten på en flokk du skal tjene penger på.
Registrer et firma Hvis du ikke allerede har et firma å bygge på
Registrer bankkonto(er) Registrer forretningens bankkonto(er) for driften. Dette gjør alt mye ryddigere i senere faser.
Kjøp alpakkaer! Den morsomste delen! Men også mest skremmende?
Forsikre alpakkaene Dette er grunnlaget for forretningen din, så sørg for at evt tap av dyr ikke ødelegger for mye for deg.
Sett opp gården din Hus, beite, fór, vann, annet nødvendig
Registrer et domene og sett opp en webside Dagens potensielle kunder gjør mye gransking på internett. Sørg for at du er der ute også!
Bli med i avlslag, foreninger og grupper Hjelp deg seg. Hjelp andre.
Finn en god veterinær Du vil få behov for en veterinær som (helst) kan noe om alpakkaer. Kan du ikke finne en som kan noe om alpakkaer, så finn en din veterinær kan konsultere!
Ta et alpakkakurs Det koster ikke mye og vil garantert gi deg den starten du trenger for å sikre både din egen og alpakkaenes velvære! Ofte kan du få dette med på kjøpet om du kjøper alpakkaer fra noen.

Ser det omfattende ut? Vi kan hjelpe deg med råd og veiledning på alle punktene, men etter dette må du selv selge dyr og produkter! Ta kontakt med oss på 99012775 eller send oss en email på info@knapperalpakka.no . Du kan også bruke skjemaet her.

Alpaca business start-up. A checklist

How do I start up an alpaca business? Many people ask this question and the answer usually relies on your circumstances and your goals. But if you want success there are some tasks you should do in any case. This checklist is a start!

Task Comment
Do your own alpaca research Contact forums. Contact alpaca owners!
Find your goals What are your goals with your alpaca business?
Write a business plan To write a business plan is a useful exercise! You also need this for many types of funding/loans.
Set up a budget At least identify the costs.
Identify and secure your funding Make sure you can afford what you aim to do
Find your foundation herd Contact alpaca owners and find the animals that will be your alpaca business start up herd. Quality is more important than number of animals (they do multiply!).
Register a company If you haven’t got one already, a company needs to be set up.
Register business banking accounts For checking, savings, credit
Buy alpacas! The most fun part! Or most frightening!
Insure you alpacas The alpacas are the basis for your business, so make sure losses do not have a too high impact.
Set up your farm Housing, pastures, forage, water, supplies.
Register a internet domain name and set up website The potential customers of today expect your presence online.
Join associations, groups Help yourself. Help others.
Find a good vet! You’ll need the assistance of a good alpaca vet. If you cannot find someone who knows something about alpacas, find one that your vet can consult!
Take a course in alpaca management and handling They do not cost much (you can often get one for free if you buy alpacas from someone) and will most certainly give you more confidence and quality in your alpaca management and handling.

Do you think this list is long? We can help you with advice and guidance for all of the tasks, but after that you have to sell your alpacas and alpaca products yourself! Contact us on 99012775 or email us at info@knapperlpakka.no . Alternatively use the form here

0 kommentarer/skriv:

Legg inn en kommentar

Søk

Alpakkabutikken

Alpakkagenser for hunder, Frosty Fair Isle Besøk alpakkabutikken vår med klær til mennesker og dyr!

Om meg

Bildet mitt
Kona og jeg har startet et bedre liv sammen, og alpakkaoppdrett er en stor del av det på dette fine småbruket vi har kjøpt!
My wife and I have started a better life, and alpaca breeding is a big part of it here at our small country farm.