Alpakka til salgs

Populære innlegg

Bloggarkiv

20. apr. 2009

Alpakkagjødsel til rensing av vann?

Er det noe dette dyret ikke kan brukes til? Fra en eldre artikkel i National Geographic leser vi om lamagjødsel som skal brukes til rensing av vann i Bolivia! Vitenskapsmenn har nemlig funnet ut at lamaavføring fungerer til behandling av vann fra tinn- og sølvminer. Ved å bruke lamaavføring i en “bioreaktor” nøytraliseres syrlig vann og det meste av det oppløste metallet fjernes.

Les mer i National Geographic

Alpaca manure for cleaning water?

Are there anything this animal cannot be used for? An article in National Geographic from 2002 tells a story from Bolivia where scientists want to use llama manure in an “bioreactor” to clean the run-off from tin- and silver mines. Acidic water are neutralized and most of the dissolved metals removed.

Read more in National Geographic

0 kommentarer/skriv:

Legg inn en kommentar

Søk

Alpakkabutikken

Alpakkagenser for hunder, Frosty Fair Isle Besøk alpakkabutikken vår med klær til mennesker og dyr!

Om meg

Bildet mitt
Kona og jeg har startet et bedre liv sammen, og alpakkaoppdrett er en stor del av det på dette fine småbruket vi har kjøpt!
My wife and I have started a better life, and alpaca breeding is a big part of it here at our small country farm.