Alpakka til salgs

Populære innlegg

10. mai 2010

Englandstur med klippekurs

Vi fikk lyst til å lære å klippe alpakkaene selv i år. Det er noe med å være mest mulig selvhjulpen! Så vi fant et klippekurs i England vi kunne være med på som hadde fått god omtale ifjor. Dessverre var datoene for kurset akkurat samme tid som vi skulle ha stand på Eurosenteret på Vormsund, så en av oss måtte bli igjen. Nina meldte seg frivillig og gjorde en kjempejobb med å informere om alpakkaens fortreffligheter på fredag. Noen ganger ønsker man å være to steder på en gang. Eileen på Bergvang tente på ideen om klippekurs og ble med på kort varsel! Heldigvis var det ingen askeskyproblemer, så flyturen gikk smertefritt. En leiebil på plass senere så var vi underveis i England.

I forkant var vi i kontakt med Tim Hey i Inca Alpacas. Vi har lenge hatt lyst på en svart hingst, og Tim spesialiserer seg på svarte alpakkaer, så vi måtte jo ta en tur innom når det likevel var på veien til Langaton Alpacas i Devon. Tim har ca 175 alpakkaer på gården, og for de som ikke har sett så mange alpakkaer på en gang kan vi fortelle at det var virkelig et syn! Eileen utbrøt spontant “Åh så vakkert!”. Bølgende, grønne åser med alpakkaer overalt er virkelig vakkert!

Flott utsikt! Tim viser fram en i showteamet

Vi fikk en lunsj, en lengre prat om ditt og datt, og en lang omvisning og grundig kikk på alt han hadde av alpakkaer. Her var det mye fint!

Vi overnattet i Exeter og dro videre nordover fredag for kurset. Vi kom fram med punktert dekk, men kurset var virkelig verdt penga og tiden. Her ble vi instruert i hvordan man monterer og justerer klippeutstyr, og vi fikk klippet alpakkaer med grundige instruksjoner. Både Ian og Colin som ledet kurset var nøye med hvordan man klipper mest effektivt og hvordan man skal unngå å skade alpakkaen. Vi var alle svært redde for å gjøre sistnevnte, så i starten gikk det tregt, men med selvtillit kom farten litt opp og dyrene så ikke så verst ut etterpå.

I klippekø!Eileen er godt igang   Mai 033 Mai 036 Mai 037 Mai 038 Eileens første klippede alpakka!Eileen er lykkelig ferdig med sin første

Ian Waldron og kona hans Rachel har i tillegg til drøyt 200 alpakkaer (mest hvite, men både huacaya og suri) 10000 høns! Det var ganske imponerende for alle var frittgående og dekket et stort område rundt gården:

Masse høner!

Alle hønene hadde god plass og vi så ingen “hakkekyllinger”. Det blir jo gjerne mindre av slikt når hønene får mer plass. En av hønene var forøvrig i klippebua hele dagen selv om den ble kastet ut flere ganger. Den syntes det var morsomt å krafse i alpakkafiber ;-)

Vel hjemme er vi igang med planleggingen av vår egen klipping. Det skal bli spennende å gjøre det selv, og våre respektive bedre halvdeler vil også gjerne lære å klippe. Eileen og Sven Erik skal i tillegg klippe sauene sine selv også. Så snart vi får utstyret iorden er vi igang alle mann!

Takk for kurset, Langaton Alpacas!

 

A trip to the UK and a shearing course

We wanted to shear the alpacas ourselves this year. We like being as self sufficient as possible. So we found a shearing course in the UK we could join which got good reviews last year. Sadly, the dates for the course were the same as for an event down in Vormsund where we would have a stand together with our partner Hund & Natur, so one of us had to “stay behind”. Nina volunteered and did a great job selling and spreading the word on the qualities of alpacas on Friday. Sometimes you want to be two places at the same time. Eileen from Bergvang loved the idea of a shearing course and joined the trip to Devon on short notice! Luckily we had no problems with volcanic ash this day and the flight had no problems at all. A rental car later we were on the road in the UK.

We had talked to Tim Hey of Inca Alpacas beforehand. We have long wanted a black male, and Tim specialises in black huacaya alpacas, so we just had to visit him as well. His farm was practically on the route to Exeter where we had reserved a room at a hotel. Tim have about 175 alpacas on his farm and for those who have never seen that many alpacas before we can tell you it is awesome! Eileen spontaneously exclaimed “Oh so beautiful!”. Wavy, green hills with alpacas everywhere is really beautiful.

We got a lunch, a long talk on a few subjects, and a long tour around his farm with a close look at his alpacas and their qualities. Lots of nice ones!

We stayed the night in Exeter and headed North for Langaton Alpacas and the course on Friday. We got there with a punctured tyre, but the course were worth it. We learned how to assemble and adjust the shearing equipment, and we got to shear alpacas with thorough instructions. Both Ian and Colin who led the course are very thorough when it comes to shearing efficiency and on how to do it without hurting the alpacas. We were all afraid of doing the latter, so in the beginning we were really slow shearers, but with confidence came a little speed increase and the alpacas didn’t look too bad.

In addition to about 200 alpacas, suri and huacaya, Ian Waldron and his wife Rachel have 10,000 hens! It was pretty special to see that many free range hens as it covered a large area around the farm. All of them had plenty of space so we didn’t see any bullied hens as you would at farms with much less space. One of the hens were in the shearing shed all day, by the way, even if it was moved outside a couple of times. Seemed like it enjoyed rummaging around in alpaca fleece ;-)

At home again we are already planning our own shearing. We are very excited, and our partners who couldn’t be at the course are keen to learn to shear as well. Eileen and Sven Erik will shear their sheep as well. As soon as we get the equipment we are at it!

Thanks for the course, Langaton Alpacas!

2 kommentarer/skriv:

Mark sa...

I wish I had known Rolf, you pass very close to our place on the way to Exeter from London!

Good to know for next time, Mark! This time we had very little time and didn't know the map very well.

Legg inn en kommentar

Søk

Alpakkabutikken

Alpakkagenser for hunder, Frosty Fair Isle Besøk alpakkabutikken vår med klær til mennesker og dyr!

Om meg

Bildet mitt
Kona og jeg har startet et bedre liv sammen, og alpakkaoppdrett er en stor del av det på dette fine småbruket vi har kjøpt!
My wife and I have started a better life, and alpaca breeding is a big part of it here at our small country farm.