Alpakka til salgs

Populære innlegg

11. sep. 2010

Alpacas Australia, Alpaca World Magazine og Camelid Quarterly

I tillegg til de enorme mengdene med informasjon, bilder og annen media du finner om alpakkaer overalt på internett (du finner alpakkaer i alle verdensdeler bortsett fra Arktis og Antarktis), så finnes det noen gode magasiner også. Vi abonnerer dessverre ikke på det amerikanske bladet, men bladene i overskriften får vi med oss. Her er en kort gjennomgang av siste nummerne av alle tre.

Image (75)

Alpacas Australia

AA har i siste nummer byttet ansvarlige for produksjonen og det har medført både endringer i layout, men også i innhold. Bladet er blitt mer bransjeorientert, som blader for byggebransjen, hvor man ikke bare informerer, men også reklamerer via artikler om temaer. En annen litt spesiell endring er det totale fraværet av reklame eller artikler inneholdende noe som helst om de store og kjente alpakkaoppdretterne. Det pleier alltid være et eller annet om EP Cambridge, Shanbrooke, Canchones eller Ambersun, men ikke denne gang. Vi vet ikke om det betyr noe, men å få andre oppdrettere inn er oppfriskende. I fora hvor bladets endringer er diskutert er det flere som misliker kommersialiseringen, mens andre mener det er en viktig endring. Andre igjen misliker det faktum at bladet har oppskrifter på mat laget av alpakkakjøtt.

Annet interessant:

 • GIFT
 • Kunstig inseminasjon
 • Genetikk
 • Det naturlige habitat for alpakkaer
 • Peru
 • Trening av criaer
 • Og mer…

Vi har ingen surier, men som vi også har nevnt på Facebook er det mange vakre surier og fiberen deres er helt fantastisk. Bildet under er ikke samme kvalitet som i AA, men dere får tro oss når vi ser at denne skinnende sølvgrå surien er bare helt fantastisk:

Image (76)

Vel verdt å lese!

 

Image (74)

Alpaca World Magazine

Dette magasinet, som er orientert rundt alpakkaoppdrett i Storbritannia og litt Europa, er det første alpakkabladet vi fikk tak i og holder fortsatt kvaliteten. Ingen store endringer i noe som helst her (mer reklame for store australske oppdrettere her enn i AA!), men bare godt innhold. Siden International Alpaca Congress ble holdt i Spania sist skulle man tro det var en stor artikkel om dette, men det ble bare en halvside. Det er jo litt synd for vi forstår det skjedde en del spennende der. Istedet er det fokus på sykdommer og biosikkerhet, begge viktige temaer. Britene sliter med både TB og blåtunge for tida, og det har økt innsatsen for å sikre helsa til dyrene. Karantenebestemmelser i Storbritannia er ganske slappe greier sammenlignet med norske.

Annet:

 • TV-reklamer for alpakka
 • Frankrike
 • Grevlinger (TB)
 • Svarte alpakkaer
 • Nyfødte criaer
 • Camelidynamics
 • Og mer…

 

CQcover0910

Camelid Quarterly

CQ er et svært interessant magasin og inneholder alltid spennende og gode artikler fra hele verden, og CQ har faktisk en lenger artikkel om International Alpaca Congress og dets innhold. Verden blir likevel sett på fra amerikansk side, men det meste av innholdet er universalt.

Annet:

 • Surier
 • Alpakkadrømmen
 • Markedsføring
 • Alpakkagjeting
 • Berserkerhanner
 • Hvordan sette sammen en eliteflokk
 • Og mer…

 

Gå og les!

 

Alpacas Australia, Alpaca World Magazine and Camelid Quarterly

In addition to the vast amounts of information you can find on the internet (you will find alpacas in all parts of the world except the Arctic and Antarctic), there are some great magazines to read. We don’t subscribe to the US alpaca magazine, sadly, but we read the magazines in this blog entry’s header. Here is a summary of the contents of the last editions.

Alpacas Australia

AA have switched publishers and this have resulted in some changes both in layout and content. The magazine now looks more like a industry magazine, like you will find in the engineering industry, where you not only inform but also market the members through articles on certain subjects.  Not all like this, as it may seem like “hidden marketing”, but it is very common in other industries. Another change is the total absense of articles, ads and mention of the largest and most famous breeders such as EP Cambridge, Shanbrooke, Canchones, Ambersun and so on. We’re not sure what this means, but it is refreshing to see the other breeders get more attention. Someone might dislike the fact that this edition have recipees for dishes made of alpaca meat.

Other content:

 • GIFT
 • Artificial insemination
 • Genetics
 • The natural habitat for alpacas
 • Peru
 • Training crias
 • And more…

We don’t own suris, but like we have discussed on Facebook they really do have some qualities you cannot ignore. The above picture doesn’t well enough show the magnificent colour of one of the suris depicted in this AA, but look at it!

 

Alpaca World Magazine

This magazine have not changed anything noteworthy since we read the first edition, and have a focus on british alpaca breeding but also features content from Europe and the world. Funny that the big breeders in Australia are more visible in this magazine than AA. Since this is an European magazine and the International Alpaca Congress were in Spain the last time you would expect a huge summary from it, but it is only half a page. Too bad, as we have heard lots of interesting things happened there. Instead there is a focus on diseases and bio security. The british have some issues with TB and Blue Tongue and this have increased the focus on issues surrounding that. Compared to Norway the bio security laws Britain are not so tough, although this doesn’t explain fully the situation (Norway sits a bit away from the problem, situated as it is in the north). Many (most?) breeders implement their bio security efforts without the pressure from the government.

Other content:

 • TV commercials for alpacas
 • France
 • Badgers (TB)
 • Black alpacas
 • Neonatal care
 • Camelidynamics
 • And more…

 

Camelid Quarterly

CQ is a very interesting magazine and features articles from all over the world, but is still looking out from North America. This magazine actually have a proper summary of the International Alpaca Congress.

Other content:

 • Suris
 • The alpaca dream
 • Marketing
 • Herding alpacas
 • Berserk male syndrome
 • How to assemble an elite alpaca herd
 • And more…

 

Now go and read!

 

0 kommentarer/skriv:

Legg inn en kommentar

Søk

Alpakkabutikken

Alpakkagenser for hunder, Frosty Fair Isle Besøk alpakkabutikken vår med klær til mennesker og dyr!

Om meg

Bildet mitt
Kona og jeg har startet et bedre liv sammen, og alpakkaoppdrett er en stor del av det på dette fine småbruket vi har kjøpt!
My wife and I have started a better life, and alpaca breeding is a big part of it here at our small country farm.