Alpakka til salgs

Populære innlegg

19. feb. 2011

Avvenning og tur med ungene

Vi skulle starte avvenningen av criaene idag, men først ville vi gå en tur i området. En ting er å gå i gruppe, men en annen er å følge mennesket man er bundet til, så vi trener også på å få criaene avslappet rundt oss. For noen av criaene er dette allerede greit, men vi ville gjøre en liten sjekk med Tilt Fandango og Feisty Bandit. Det gikk strålende, og med hjelp av sønnen i huset med Texas Energizer fikk criaene en treningstur i det vakre været.

Sønnen vår er ikke så liten lenger, så den største personen i følget ble den yngste:

Grimetur med Bandit, Tilt og Texas

Spesielt Tilt imponerer og går som en proff allerede. I tillegg har han en godt proporsjonert kropp, rette ben, et utrolig vakkert ansikt fra sin mor og en deilig fiber.

Grimetur med Bandit, Tilt og Texas. Sønnen vår med Texas

Etter turen lot vi criaene få en pause mens vi gjorde klart uthusene for skillet mellom mødrene og ungene. Senere på dagen skilte vi de, og det gikk kjempefint. Både criaene og hoppene ble litt urolige, men roet seg snart ned med litt mat. Vi har holdt øye med de på overvåkingskameraene og det er tydelig at personlighetene deres viser seg enda tydeligere nå. Prince Braveheart er den tøffe som alltid. Tilt er en tøffing han også og så ut til å synes dette var litt spennende sammen med kompisen Prince (som den første overnattingen på egenhånd i telt i hagen?). Paris Pavlova er kanskje den mest voksne av de alle, og ser svært selvsikker ut. Feisty Bandit savner sin mor litt. Texas Energizer savner hele flokken, men hun er jo en vordende matriark. Vi er veldig stolte av alle sammen. De tar det med fatning, leker seg imellom og spiser godt.

Vi tok en tur til Kongsvinger idag for litt handling. Vi benyttet anledning til en tur innom Europris ettersom vi hadde fått en brosjyre hvor de reklamerer med alpakkasokker til kr 49,99! For godt til å være sant? Selvsagt:

Image (94)

Det var som vi trodde, sokkene hadde bare et minimum av alpakkafiber i seg, nærmere bestemt 10%:

Alpakkasokker hos Europris 001

Å kalle sokkene “Trysil” fikk det jo til å høres svært så norskt ut, men hvor er de faktisk laget?

Alpakkasokker hos Europris 002

Vi synes det er trist hvis kundene til Europris får et galt inntrykk av hva alpakkaene kan levere. Javisst er det billig, men vi mener disse sokkene ikke gir deg den opplevelsen gode alpakkasokker gir. Vær klar over hva du får.

Skal du ha virkelig gode alpakkasokker, som du vil bli fornøyd med i flere år, foreslår vi heller (selvsagt) våre egne, som er laget for god komfort, isolasjon og slitestyrke:

alpakkasokker

 

Weaning and a walk with the kids

We were to start weaning today, but first we wanted to go for a walk with the kids. Walking on lead in a group is one thing, and walking beside a human is another, so we teach the kids to relax around us when we walk. For some of the crias this was already OK, but we wanted another training session with Tilt Fandango and Feisty Bandit. Not a problem at all, and with the help of our son with Texas Energizer the crias got a nice training session in wonderful winter weather.

Picture 1: Our son is not so little anymore, so the largest person in our group is the youngest.

Picture 2: Tilt, especially, impresses us as he walks like a pro. Additionally he has a great body, straight legs, a beautiful face from his mom and excellent fleece.

After the walk we prepared the outhouses for the separation while the kids rested. Later in the day we split them up, and everything worked out nicely. Both crias and mothers were a little uneasy about the event, but soon calmed down with a little food. We watched them on the surveillance cameras and the personality of the crias showed even more now. Prince Braveheart is the tough guy as always. Tilt Fandango is also a tough guy and seemed to think this thing was quite exciting to be part of together with his best buddy Prince (almost like boys’ first sleepover alone in a tent in the garden?). Paris Pavlova is the most adult in behaviour of them all, and is very self-confident. Feisty Bandit misses his mom. Texas Energizer misses the entire herd, but then she is a budding matriarch. We are very proud of them all. They handle it nicely, plays a little and eats well.

We went for a little shopping in Kongsvinger, and took the opportunity to visit Europris. They are advertising alpaca socks for as little as NOK 49.99 (about $8.3 or £5), which made us a little suspicious.

Picture 3: The Europris ad

Picture 4: We were right. It was like we thought. The socks had only 10% alpaca in them.

Picture 5: To name the socks “Trysil”, a famous winter sport site in Norway, made the socks sound very Norwegian, but were are they really made?

We think it’s kinda sad if Europris customers get a wrong impression of what the alpacas can deliver. Sure it’s cheap, but we feel these socks do not give you the “good alpaca socks” experience. Be mindful of what you get.

If you want really good alpaca socks, socks you will be glad you have for years to come, we instead suggest (obviously) our own, which are made for good comfort, insulation and durability. See last image and link to our socks.

0 kommentarer/skriv:

Legg inn en kommentar

Søk

Alpakkabutikken

Alpakkagenser for hunder, Frosty Fair Isle Besøk alpakkabutikken vår med klær til mennesker og dyr!

Om meg

Bildet mitt
Kona og jeg har startet et bedre liv sammen, og alpakkaoppdrett er en stor del av det på dette fine småbruket vi har kjøpt!
My wife and I have started a better life, and alpaca breeding is a big part of it here at our small country farm.