Alpakka til salgs

Populære innlegg

26. jun. 2011

May og Rose fikk jenter :-)

Idag bestemte May Munay og New York Rose seg for å føde nesten samtidig. Bare et kvarter mellom fødslene og bare et par meter mellom criaene der de ble født.

Det førte til litt forvirring i starten, da criaene ikke helt visste hvor de skulle die, men det ordnet seg etterhvert og begge jentene er sterke og fine, og løp rundt kort tid etter fødsel.

Dette er Corazons barn nr 10 og 11, og alle både ser bra ut og er sterke og friske!

Rose sin datter var først ut, har fått navnet NC Ice Rose og ser slik ut:

May Munays jente, Rose sin jente 049

NC Ice Rose

Roses girl, NC Ice Rose

May sin datter har et helt utrolig søtt ansikt, heter NC Peach Popsicle, og ser slik ut:

May Munays girl, NC Peach Popsicle

May Munays girl, NC Peach Popsicle

NC Peach Popsicle

Begge mødrene er svært stolte og det synes vi de har rett til å være Smile

 

May and Rose had girls Smile

May Munay and New York Rose decided they would both give birth today. Almost at the same time, just 15 minutes apart and only two meters apart.

This lead to some confusion in the beginning as the crias wanted to suckle, but it soon sorted itself out and both crias were soon up and running about, healthy and beautiful.

These are Corazons 10th and 11th crias, and they have all looked good and are strong and healthy!

The first three photos above are NC Ice Rose, New York Roses daughter. The last three is NC Peach Popsicle, May Munays daughter.

Both mothers are very proud and we think they have a right to be Smile

Technorati Tags: ,,,
21. jun. 2011

Ukas video

Her er en litt artig video om hva det innbefatter å lage garn for hånd, fra alpakka til sluttprodukt:

Alpakkagarn fra start til slutt

Video of the week

Above is a nice video showing what it means to make yarn by hand, from the alpaca to the end product.

Technorati Tags: ,,,
19. jun. 2011

Knapperdagen 2011

Vi må innrømme at vi tenkte dette ville bli en litt trist dag, med masse regn og blåst, men Odølinger bryr seg ikke om ille vær og møtte mannsterke opp. Parkeringsplassen ble stappfull så folk måtte parkere langs veier og innpå tomta til naboer og det var bare smil å se overalt. Plassen til alpakkaene var ryddet med god plass foran. For en flott gjeng!

Rundt vår lille stand var det alltid en gjeng nysgjerrige og kjøpevillige, og alle sto med et stort smil og så på åringene våre. Tilt Fandango, Prince Braveheart, Texas Energizer og Paris Pavlova oppførte seg strålende alle sammen og ga mange en opplevelse de vil snakke lenge om. Spesielt barna som fikk mate alpakkaene var strålende fornøyde og ville gjøre det igjen og igjen og igjen.

Nina gikk med alle fire alpakkaene i bånd hjemmefra og til markedet, og fikk mange smil. Da vi gikk fra innhegningen og fram til scenen for veiing ble vi også møtt av smil og flere hjalp til med holding og stropper. Alle i Knapper ser ut til å være glad i dyra, og det er så hyggelig å oppleve.

Vi hadde arrangert en liten konkurranse denne dagen i samarbeid med og til inntekt for Knapper Vel. Knapper Vel gjør en kjempeinnsats for vårt lille lokalsamfunn. Konkurransen gikk ut på å gjette totalvekta på de fire alpakkaene. Det ga en liten utfordring da ingen av de er like gamle. Mot slutten av dagen veide vi alle sammen på konsertscenen. Nina posisjonerte alpakkaene og fikk på de stroppene og Rolf løftet vekta. Totalvekta ble 146kg og en tøff guttunge ved navn Ragnar valgte en kanin laget av alpakka som premie og var storfornøyd. Gratulerer!

Under er et bilde fra litt tidlig på dagen:

Knapperdagen 2011 002

Det var morsomt å høre hvilke referanser folk brukte for å gjette riktig vekt. Noen forsøkte å sammenligne med mopeden sin. Andre tenkte rådyr eller rein. Griser ble nevnt. Og hund. Sauer er det mange som har, så de ble selvsagt sammenlignet med. Noen "truet" med å stikke hjem til oss og veie en av alpakkaene der (!). Noen hadde hørt et rykte fra nærbutikken om hvor mye en voksen alpakka veide. Flere forsøkte å lure tips ut av oss, og noen forsøkte å finne svar på mobilene sine. Men guttungen som vant tror vi faktisk bare tenkte seg fram til svaret selv!

Takk for oss. Dette var veldig hyggelig!

 

The Knapper Day 2011

We have to admit we thought this would be a rather sad looking day, with lots of rain and wind, but people from Odalen (more about Odalen) care little about bad weather and turned up in big numbers. The parking lot soon got filled up and people parked along roads and in neighboring gardens, and all around there were smiles. The area for the alpacas was cleaned up with plenty of room in front. What a nice community!

There were always a group of people around our stand and they were wanted to learn as much as possible and willing to buy products. They all watched our yearlings with a smile. Tilt Fandango, Prince Braveheart, Texas Energizer and Paris Pavlova all behaved very nicely and gave many something to talk about for a long time. The children, especially, enjoyed it and fed the alpacas again and again and again.

Nina took the alpacas to the market by hand, walking all four in halter and lead, and got many smiles on the way. When we walked from the enclosure to the weighing station people were smiling all around us and many helped with holding the alpacas (very carefully) and with straps. Everyone in Knapper seems to love the alpacas, and that is so nice to experience.

We had arranged a small competition this day in cooperation and to the benefit of Knapper Vel (a local community group). They do a lot of good in our community. The competition was about guessing the combined weight of the four alpacas we had with us. That posed a challenge since they are all of different ages. At the end of the day we weighed them all on the concert stage. Nina positioned the alpacas and got the straps on, and Rolf lifted the weight. The total weight was 146kg and a cool kid with the name of Ragnar chose a bunny made from alpaca as his prize and was very happy with it. Congratulations!

Above is a photo from the market early in the day.

It was kind of funny to listen to all the references people used to guess the right weight. Some tried to compare with their moped. Others thought of Roe Deer or Raindeer. Pigs were mentioned. And dogs. Many have sheep so they were of course used in comparisons. Some even "threatened" with going home to our place and weigh alpacas there (!). Some had heard a rumour from the local store about how much an adult alpaca weighs. Several tried to get information out of us, and some tried to find answers on their cellphones. But we think the boy who won just deduced the answer himself!

Thank you all for a great day. We enjoyed it!

14. jun. 2011

Noe slikt vil vi gjerne se i Norge også

Her er en stor reklameplakat fra en flyplass i USA.

259010_1834741393867_1400415759_31772996_3422303_o

We would like to see something like this in Norway as well

Above is a large ad in an airport in the USA.

13. jun. 2011

Alpakkapinse

Pinsen begynte litt trist, med regn og vind, men tok seg opp betraktelig med sol og varme fra søndag av. Alpakkaene har storkost seg, og vi var sikre på at det ville komme et par criaer i denne perioden, men nei…

Istedet har Corazon fått jobbe litt og vi har fått noen flotte bilder av bl.a. criaer i full utfoldelse. Her er en liten bildeserie fra soldager i pinsen.

Mus relaxesLady Windsong teasesKids...May Munay is so pregnant she can hardly runLady Windsong jumping!Lady Windsong running!Big Bang watches Lady WindsongLady Windsong and Big BangPart of our group of alpacas

Alpacas at Pentecost

Pentecost began a little dreary, with rains and wind, but got a lot better on Sunday and Monday with sun and warmth. The alpacas have loved it, and we were sure we would get a couple of crias in this period, but no…

Corazon have had some time to work his magic, though, and we have got some great pictures of crias in action, among other things. Above is a small series of pictures from this weekend.

Technorati Tags: ,,,,
11. jun. 2011

Regn. Flom. Alpakkaer som kjeder seg.

Som de fleste andre i vår del av Norge har vi opplevd mye regn i det siste. Elva har vokst seg stor og vi har hatt bekker over tomta. Men ingenting alvorlig for vår del. Vi har vært heldige i motsetning til mange andre. Vi håper ingen blir skadet eller lider for store tap.

Alpakkaene kjeder seg. De liker ikke å gå ute i dundrende regn, og holder seg gjerne inne. Spesielt gjelder dette nå når de har criaer. Det er nå søtt å se criaene bli passet på av de voksne. Hele flokken hjelper til!

Vi venter fortsatt på fødsler, men med det dårlige været kniper jentene igjen og venter på bedre dager. Smartinger.

Heldigvis er det sol og opphold innimellom og da forter alle seg ut!

Big Bang and Lady Windsong having a little fun

We are still amazed how similar they are. Both have Corazon as father.

Så lenge Corazon ikke er i nærheten er Varg sjefen på gården, føler han, og hans øyne går ikke glipp av stort…

Varg watches all that happens

Bjørk er topp:

The girls feast on birch while the crias relaxes

Rose er en av de som burde føde når som helst:

Rose is ready to "pop"!

Fra oss med ønsker om fine sommerdager Smile

 

Rain. Floods. Bored alpacas.

Like many others in our country these days we have experienced huge amounts of rain lately. The river have grown large and we have had streams crossing our land. But nothing serious in our case. We have been lucky compared to many others. We hope noone gets hurt or loose valuables.

The alpacas are bored. They don't like going out into hard rain and the females protect their crias from the worst parts. It's nice to watch how the entire herd makes sure the crias are safe!

We are still waiting for more births, but with the weather we are having the girls refuse to let it happen. Smart girls.

Luckily we have some sun and the rain stops now and then. Everyone rushes out to get things done! Picture 1 and 2.

Picture 3: As long as Corazon is not around, Varg thinks he is the boss, and nothing escapes his eyes.

Picture 4: Birch is great!

Picture 5: Rose is one of the girls we are waiting for to give birth. Any time now.

Best wishes and wishes for great summer days Smile

Technorati Tags: ,,,
8. jun. 2011

Årnes-dagene

I samarbeid med Årnes Zoo hadde vi med dyr og produkter til Årnes lørdag, og fikk en herlig solskinnsdag med mye prat, salg og spennende prospekter. Huldra fikk møte Irsk Ulvehund (en valp den også!), og Prince og Tilt syntes hele opplevelsen var ganske så spennende og hilste pent på de som stakk innom.

Det er ikke mulig å se Prince og Tilt uten å trekke på smilebåndet, og besøkerne gispet av følelsen de fikk når de kjente på klipperesultatet.

Nina imponerte en kunde stort med sin barnekunnskap. En kvinne kom til oss med barnevogn og skrikende unge. Hun skulle bare ha sokker, men var noe distrahert pga den skrikende ungen. Så Nina sa "gi den en alpakkabamse så blir den stille". Hun så gjorde og ungen ble umiddelbart stille! Kvinnen måtte bare måpende si "erre mulig?" og kjøpte bamsen også!

Under er noen bilder fra seansen:

Alpacas Prince and Tilt greets the visitors

Huldra meets an Irish Wolfhound

Alpacas Prince and Tilt relaxes in the sun

Årnes Zoo had some bunnies

Mot slutten av dagen kom noen ungdommer løpende og la seg ned foran alpakkaene. "Planking" har kommet til alpakkaene også. Undres på hvor de bildene dukker opp.

Ha en flott dag!

 

Market days at Årnes

In cooperation with Årnes Zoo we brought alpacas and products to the city fair of Årnes on Saturday, and had a great day in the sun with lots of alpaca talk, sales and exciting prospects. Huldra got to meet an Irish Wolfhound (also a puppy!), and Prince and Tilt had an interesting day and seemed to enjoy it all and greeted many visitors throughout the day.

It is impossible not to smile when you look at Prince and Tilt, and many gasped when they saw the shearing style and felt the amazing fleece they deliver.

Nina impressed the audience with her knowledge of kids' behaviour. A woman approached us with a baby in a cart, screaming baby. She just wanted socks, but was somewhat distracted by the screaming baby. "Give her an alpaca teddybear and it will be quiet", Nina said. She did, and the result was immediate. The baby went silent like someone turned off a switch! The woman just gasped and couldn't believe it. "No way!". She bought the teddybear!

Above are some pictures of the day.

At the end of the day, som youths came running and laid down in front of the alpacas. "Planking" have arrived in the alpaca world as well. We wonder where the pictures will end up.

Have a great day!

3. jun. 2011

Wayra fikk ei alpakkajente

I går kikket vi tilfeldigvis ut av vinduet og der lå det en liten alpakka ved siden av Wayra. Som vi har blitt vant til med Wayra og hennes avkom var det ingen problemer med fødsel, cria, melk eller noe som helst, og jenta har i hele dag løpt omkring sammen med Big Bang.

Hun er vakkert vikunjafarget, med to søte hvite forben, og ansiktet er som en jenteversjon av Big Bang.

Jenta har fått navnet NC Lady Windsong. Wayra er Quecha for "vind" og det blåste ganske bra idag. Passende, synes vi Smile

Her er noen bilder fra begivenheten:

Wayras datter er født 001Wayras datter er født 009

Wayras datter er født 016

Wayras datter er født 053Wayras datter er født 078

Wayras datter er født 092

Wayras datter er født 137

NC Lady Windsong 011

Luringen Big Bang syntes også Wayra sin melk var god, så han forsøkte å stjele litt…

NC Lady Windsong 042

 

Wayra got a baby girl

Yesterday we casually looked out the window and there was a little cria beside Wayra. As usual with Wayra, the cria is strong, and birthing went without a hitch. The new girl got plenty of milk from her mom too. Now she is running around with Big Bang all day long.

She is beautifully vicuña-coloured, and the face is like a girl version of Big Bang.

She is named Lady Windsong, as Wayra is Quecha for "wind" and it was rather windy that day. Appropriate, we think Smile

Above is some pictures from the event, and the last picture shows Big Bang stealing a little milk from Wayra, clever little thing…

Technorati Tags: ,,,,
1. jun. 2011

Hvor fort løper en alpakka?

Dette spørsmålet stilte vi for lenge siden på Facebook, men ingen kunne svare. "Svært fort" var vel omkvedet. Men så kom vi på at vi vet ihvertfall hvor fort en cria i god form løper, for vi har filmet en!

Her er jenta som den gang, sommeren 2010, kaltes bare "Pingla", men nå heter Texas Energizer, i full fart i innhegningen bare dager etter fødselen:

Pingla løper så fort hun kan!

Vi målte strekningen til 36m. Den strekningen løp hun på ca 6 sekunder. Hastigheten er dermed 6m/sek, eller 21,6km/t

Inntil noen måler en annen alpakka til noe raskere er Texas "verdens (antatt) raskeste alpakka"! Vi regner med at en voksen vil klare litt bedre hastigheter, for vi har sett noen fantastiske løp, men vi har altså ikke klart å måle hastigheten før.

Så her er utfordringen: Finn og dokumenter en raskere alpakka Smile

 

How fast can an alpaca run?

We asked this question a long time ago on Facebook, but noone could answer. "Very fast" was a typical answer. But then we remembered that we at least know how fast a cria in good shape runs, because we have filmed one!

Above is the girl once called "Pingla" in the summer of 2010, but now is named Texas Energizer, in full speed across the paddock just days after her birth.

We measured the distance as 36m. She ran that distance in 6 seconds. The speed is therefore 6m/sec, or 21km/hour

Until someone measures an alpaca to something faster Texas is "the worlds (presumably) fastest alpaca"! We assume some adult will manage better speeds, and we have seen some fantastic speeds in alpacas, but we have never managed to measure the speed.

So here is a challenge: Find and document a faster alpaca Smile

Technorati Tags: ,,,,

Søk

Alpakkabutikken

Alpakkagenser for hunder, Frosty Fair Isle Besøk alpakkabutikken vår med klær til mennesker og dyr!

Om meg

Bildet mitt
Kona og jeg har startet et bedre liv sammen, og alpakkaoppdrett er en stor del av det på dette fine småbruket vi har kjøpt!
My wife and I have started a better life, and alpaca breeding is a big part of it here at our small country farm.