Alpakka til salgs

Populære innlegg

19. jun. 2011

Knapperdagen 2011

Vi må innrømme at vi tenkte dette ville bli en litt trist dag, med masse regn og blåst, men Odølinger bryr seg ikke om ille vær og møtte mannsterke opp. Parkeringsplassen ble stappfull så folk måtte parkere langs veier og innpå tomta til naboer og det var bare smil å se overalt. Plassen til alpakkaene var ryddet med god plass foran. For en flott gjeng!

Rundt vår lille stand var det alltid en gjeng nysgjerrige og kjøpevillige, og alle sto med et stort smil og så på åringene våre. Tilt Fandango, Prince Braveheart, Texas Energizer og Paris Pavlova oppførte seg strålende alle sammen og ga mange en opplevelse de vil snakke lenge om. Spesielt barna som fikk mate alpakkaene var strålende fornøyde og ville gjøre det igjen og igjen og igjen.

Nina gikk med alle fire alpakkaene i bånd hjemmefra og til markedet, og fikk mange smil. Da vi gikk fra innhegningen og fram til scenen for veiing ble vi også møtt av smil og flere hjalp til med holding og stropper. Alle i Knapper ser ut til å være glad i dyra, og det er så hyggelig å oppleve.

Vi hadde arrangert en liten konkurranse denne dagen i samarbeid med og til inntekt for Knapper Vel. Knapper Vel gjør en kjempeinnsats for vårt lille lokalsamfunn. Konkurransen gikk ut på å gjette totalvekta på de fire alpakkaene. Det ga en liten utfordring da ingen av de er like gamle. Mot slutten av dagen veide vi alle sammen på konsertscenen. Nina posisjonerte alpakkaene og fikk på de stroppene og Rolf løftet vekta. Totalvekta ble 146kg og en tøff guttunge ved navn Ragnar valgte en kanin laget av alpakka som premie og var storfornøyd. Gratulerer!

Under er et bilde fra litt tidlig på dagen:

Knapperdagen 2011 002

Det var morsomt å høre hvilke referanser folk brukte for å gjette riktig vekt. Noen forsøkte å sammenligne med mopeden sin. Andre tenkte rådyr eller rein. Griser ble nevnt. Og hund. Sauer er det mange som har, så de ble selvsagt sammenlignet med. Noen "truet" med å stikke hjem til oss og veie en av alpakkaene der (!). Noen hadde hørt et rykte fra nærbutikken om hvor mye en voksen alpakka veide. Flere forsøkte å lure tips ut av oss, og noen forsøkte å finne svar på mobilene sine. Men guttungen som vant tror vi faktisk bare tenkte seg fram til svaret selv!

Takk for oss. Dette var veldig hyggelig!

 

The Knapper Day 2011

We have to admit we thought this would be a rather sad looking day, with lots of rain and wind, but people from Odalen (more about Odalen) care little about bad weather and turned up in big numbers. The parking lot soon got filled up and people parked along roads and in neighboring gardens, and all around there were smiles. The area for the alpacas was cleaned up with plenty of room in front. What a nice community!

There were always a group of people around our stand and they were wanted to learn as much as possible and willing to buy products. They all watched our yearlings with a smile. Tilt Fandango, Prince Braveheart, Texas Energizer and Paris Pavlova all behaved very nicely and gave many something to talk about for a long time. The children, especially, enjoyed it and fed the alpacas again and again and again.

Nina took the alpacas to the market by hand, walking all four in halter and lead, and got many smiles on the way. When we walked from the enclosure to the weighing station people were smiling all around us and many helped with holding the alpacas (very carefully) and with straps. Everyone in Knapper seems to love the alpacas, and that is so nice to experience.

We had arranged a small competition this day in cooperation and to the benefit of Knapper Vel (a local community group). They do a lot of good in our community. The competition was about guessing the combined weight of the four alpacas we had with us. That posed a challenge since they are all of different ages. At the end of the day we weighed them all on the concert stage. Nina positioned the alpacas and got the straps on, and Rolf lifted the weight. The total weight was 146kg and a cool kid with the name of Ragnar chose a bunny made from alpaca as his prize and was very happy with it. Congratulations!

Above is a photo from the market early in the day.

It was kind of funny to listen to all the references people used to guess the right weight. Some tried to compare with their moped. Others thought of Roe Deer or Raindeer. Pigs were mentioned. And dogs. Many have sheep so they were of course used in comparisons. Some even "threatened" with going home to our place and weigh alpacas there (!). Some had heard a rumour from the local store about how much an adult alpaca weighs. Several tried to get information out of us, and some tried to find answers on their cellphones. But we think the boy who won just deduced the answer himself!

Thank you all for a great day. We enjoyed it!

1 kommentarer/skriv:

Mark sa...

Sounds like a splendid day in Knapper!
It is wonderful that when people see alpacas the first reaction is to smile.

Legg inn en kommentar

Søk

Alpakkabutikken

Alpakkagenser for hunder, Frosty Fair Isle Besøk alpakkabutikken vår med klær til mennesker og dyr!

Om meg

Bildet mitt
Kona og jeg har startet et bedre liv sammen, og alpakkaoppdrett er en stor del av det på dette fine småbruket vi har kjøpt!
My wife and I have started a better life, and alpaca breeding is a big part of it here at our small country farm.