Alpakka til salgs

Populære innlegg

27. jul. 2011

Bedekninger, criaer, mye annet og en kanin (!)

Først vil vi igjen sende støttende tanker til ofrene etter de forferdelige angrepene på vår nasjon sist helg. Det er helt utrolig det hele, og det er godt å se at alle står sammen for hverandre. Måten vi nordmenn har håndtert saken så langt gjør oss stolte nordmenn.

Bedekningssesongen er på hell. Ikke fortell Corazon! Han elsker damer og behandler alle med effektivitet og ømhet. Cuban Frost var dagens heldige alpakka og avslutningskysset fra Corazon var populært. Vi tar hver hoppe inn i en egen liten innhegning for bedekning, og lar de andre vente utenfor. Denne gang snudde vi oss vekk et øyeblikk og når vi kikket på Corazon igjen lå det jammen en dame til inne hos ham!

Yatina venter på sin tur med Corazon

Yatiña hadde klart å komme inn og lå utålmodig og ventet ved siden av mens hun beundret sangen hans. Så når Corazon var ferdig med Frosty, som vi kaller henne, var det rett over på Yatiña. Så var det tre fornøyde alpakkaer i innhegningen.

Criaene utvikler seg fint. Den eneste som har fått en litt treg start er NC Peach Popsicle, som vi fortalte om i forrige postering, men mor May Munay er på vei til fullstendig tilfriskning og alt ser bra ut. NC Ice Rose er en vakker, langbent og sterk alpakka. NC Big Bang ser mer og mer ut som sin far Corazon, og er sterk og skinnende med flott fiber. NC Lady Windsong er alltid i godt humør og skinner i sola med sin gyldne kropp.

To jenter hjemme igjen med criaer 013

Ja det er mye vakkert blant alpakkaene våre for tiden Smile

Flere skjønnheter er på vei, som mange av dere allerede vet, og vi gleder oss til å fortelle mer. Ting har tatt mer tid enn vi ønsker, men nå er de endelig på vei hjem.

Avslutningsvis må vi bare få vise enda en vakker sak som kan lages av alpakka. Denne kaninen måtte vi se to ganger på før vi skjønte den ikke var ekte:

Kanin laget av alpakkafiber

Det gir en jo masse ideer! Klikk gjerne på bildet for mer informasjon.

 

Matings, crias, other things and a rabbit (!)

First we want to thank all of you that have sent supportive messages to us because of the terrible attacks at our nation last weekend. Norway as a whole have received support from all over the world! We are still in disbelief, but as a nation we will pull through. Please send your best thoughts to the victims of this tragedy and their families.

Mating season is coming to an end, but don't tell Corazon! He loves the ladies and treats everyone efficiently and tenderly. Cuban Frost was todays lucky lady and the final kiss from Corazon was very popular. We have every female into a separate enclosure with Corazon and let the others wait outside. This time we turned away from the action for a few seconds and when we looked back there were two alpaca ladies there! Yatiña had managed to get in and laid there waiting for her turn while admiring Corazons singing. So when Corazon had finished with Frosty he moved straight over to Yatiña. Then we had three happy alpacas in the enclosure.

The crias are developing nicely. The only one with a slow start is NC Peach Popsicle, that we told about in our last post, but her mother May Munay is on the path to full recovery and everything looks good. NC Ice Rose is a beautiful, long-legged and strong alpaca. NC Big Bang looks more and more like his dad Corazon every day, and is a strong and shining little alpaca with great fleece. NC Lady Windsong is always in a good mood and shines in the sun with her golden body.

Yes there is a lot of beautiful things to see in the paddocks these days Smile

More beauties are on their way, as many of you already know, and we are just aching to tell more. Things have taken more time than we wanted, but now we just want them home with us.

Finally we just have to show you yet another beautiful thing you can make from alpaca fleece. We had to look at the above rabbit twice before we could see it was not real.

That gives us a lot of ideas! Click on the photo for more information.

24. jul. 2011

May Munay er en helt

May Munay er en av de beste hoppene vi har. Hennes fiber er vidunderlig, holder seg jevnt fin på 21 micron år etter år, og hun er en sterk og frisk alpakka. Noen særegenheter har hun, men det bare legger til hennes personlighet. Hennes særeste side har ført til at hun har fått kallenavnet gretne tante May :-) Når hun har sin egen cria vil hun IKKE ha andre criaer i nærheten, minst 4 meters avstand tusen takk, ellers får de kjenne hennes missnøye i form av et velrettet spytt.

May Munay

Når hun skal la sin cria die går hun alltid et eller annet privat sted. Hun vil ikke at andre skal se på! Så når criaen hennes har mast nok på lunsjen sin, kan vi nesten se henne sukke, og i vei trasker hun, med cria lykkelig på slep, for nå vet cria at det blir mat. Må bare komme seg litt unna alle andre først. Raringen :-)

May får alltid de søteste criaer! Bare se på Bandit, som hun fikk i fjor:

NC Feisty Bandit

Og Peach, som hun fikk i år:

NC Peach Popsicle

Men i år varte ikke idyllen så veldig lenge for May og hennes lille datter. Det begynte med at May fikk jurbetennelse, og ble satt på en antibiotikakur. Den fungerte ikke, så hun ble satt på sterkere saker over lengre tid. Stakkars May fikk sprøyter både foran og bak hver dag. Til slutt bestemte hun seg for resolutt å gå i motsatt retning når hun så bilen vår komme. Hun løper ikke May, hvis hun ikke absolutt må, en annen særegenhet ved damen vår. Men hun kan gå temmelig fort! Det har blitt en del løping på oss ja :-)

May Munay utvekst på jur

Jurbetennelsen førte til at lille Peach ikke fikk lov til å die i det hele tatt, så vi har holdt May for henne slik at hun kom til. Man kan ikke klandre May, det gjør jo vondt. Hun klager og klager, men holder ut likevel. Som om ikke det var nok fikk hun en byll på juret også. Byllen ble på størrelse med en tennisball før den til vår forferdelse sprakk! Vi ble fortalt at det var en hoven melkekjertel. Så nå må May legges ned på siden hver dag for å få såret sitt stelt i tillegg til å bli holdt for at Peach skal få maten sin. Jeg tror hun opplever sistnevnte som ydmykende i tillegg til smertefullt. Det blir ikke mye privat mating for tida!

Det blir ikke noen cria på May til neste år. Vi velger å la henne hvile etter denne opplevelsen, stakkars modige May. Men May er ikke enig! Det har vært parringstid her, og hun har lagt seg ned så nær den heldige hoppen som mulig, og ventet på sin tur, men hun får nok vente til neste år, gretne elskelige tante May.

NC Peach Popsicle dier på May Munay

 

May Munay is a hero

May Munay is one of our best females. Her fleece is fantastic, keeping a steady 21 microns AFD year after year, and she is a strong and healthy alpaca. She has some peculiarities, but it just adds to her great personality. One of her traits is what has given her the nickname "Grumpy Aunty May" Smile  When she has her own cria she will absolutely not accept any other cria nearby, at least not closer than four meters, thank you, or else they will feel her dismay in the form of some spit.

When she is to feed her cria she always moves somewhere private. She will not let anyone watch! So when her cria have asked for milk long enough we can almost see her sigh, and off she goes with a happy cria trailing, because now the little one knows she will get food. Just have to move away from the others first. Strange girl Smile

May always gets the cutest crias! Just look at Bandit in picture two that she had last year.

The happiness didn't last long this year for May and her little daughter. It started when May had mastitis and got antibiotics. It didn't work, so she was put on some stronger stuff over a longer time period. Poor May had shots both in the front and back every day. So she started to move in the opposite direction when she saw us coming. She doesn't run, May, if she doesn't have to, another strange thing about her, but she can walk pretty fast! We have had our share of running lately Smile

The mastitis had as a consequence that little Peach didn't get to suckle at all, so we held May gently while Peach got some access. You cannot blame May. It hurt. She complains but hangs in there anyway. As if that wasn't enough she got an abscess on her udder as well. It was the size of a tennisball before bursting. We were told it was a swollen teat. So now she must be fixated every day to get her wound treated in addition to be held for Peach to get her milk. I think she feels the last as humiliating in addition to be painful. Not much private feeding of late!

So May will not get a cria next year. We choose to let her rest after this experience, poor brave May. But May doesn't agree! We have had mating season here, and she have laid down as close to the lucky female as possible, and awaited her turn. But she will have to wait until next year, Grumpy Lovable Aunty May.

5. jul. 2011

Det gode livet på sommerbeite

Det er godt med litt opphold i regnet, og alle alpakkaene koser seg på deilig, grønt sommerbeite. Litt insekter er det jo, og alpakkaene liker ikke sprayen vi gir de for å holde insektene litt borte, men spesielt jentene er flinke til å bevege seg til områder av beitet med mindre insekter.

Vi storkoser oss selv når vi sitter i innhegningen eller går blant de. De stoler på oss og tar det med ro, selv når vi tar på de litt for å sjekke helsa eller sjekker criaene deres. Et litt urolig "hmm?" og en spørrende snute er alt.

Å ha alpakkaer er en smak av paradis hver dag Smile

Ice Rose and Peach Popsicle noticed something behind them

Nina have a talk with Peach Popsicle

Peach Popsicle suckles on her mom, May Munay

Ha en fortsatt god sommer!

 

The good life on summer pastures

It's nice with a little break from all the rain and all the alpacas enjoys the delightful and green summer pasture. There are some insects, and the alpacas do not like what we spray on them to keep the insects away, but the girls especially are good at moving to areas where the insects are not so aggressive.

We have a nice time ourselves sitting in the pasture or walking amongst the alpacas. They trust us and don't mind much, even if we handle them to check their health or even check their crias. A short "hmm?" and an inquisitive nose is all we get.

To have alpacas is a small taste of paradise every day Smile

Have a continued nice summer!

Søk

Alpakkabutikken

Alpakkagenser for hunder, Frosty Fair Isle Besøk alpakkabutikken vår med klær til mennesker og dyr!

Om meg

Bildet mitt
Kona og jeg har startet et bedre liv sammen, og alpakkaoppdrett er en stor del av det på dette fine småbruket vi har kjøpt!
My wife and I have started a better life, and alpaca breeding is a big part of it here at our small country farm.