Alpakka til salgs

Populære innlegg

24. jul. 2011

May Munay er en helt

May Munay er en av de beste hoppene vi har. Hennes fiber er vidunderlig, holder seg jevnt fin på 21 micron år etter år, og hun er en sterk og frisk alpakka. Noen særegenheter har hun, men det bare legger til hennes personlighet. Hennes særeste side har ført til at hun har fått kallenavnet gretne tante May :-) Når hun har sin egen cria vil hun IKKE ha andre criaer i nærheten, minst 4 meters avstand tusen takk, ellers får de kjenne hennes missnøye i form av et velrettet spytt.

May Munay

Når hun skal la sin cria die går hun alltid et eller annet privat sted. Hun vil ikke at andre skal se på! Så når criaen hennes har mast nok på lunsjen sin, kan vi nesten se henne sukke, og i vei trasker hun, med cria lykkelig på slep, for nå vet cria at det blir mat. Må bare komme seg litt unna alle andre først. Raringen :-)

May får alltid de søteste criaer! Bare se på Bandit, som hun fikk i fjor:

NC Feisty Bandit

Og Peach, som hun fikk i år:

NC Peach Popsicle

Men i år varte ikke idyllen så veldig lenge for May og hennes lille datter. Det begynte med at May fikk jurbetennelse, og ble satt på en antibiotikakur. Den fungerte ikke, så hun ble satt på sterkere saker over lengre tid. Stakkars May fikk sprøyter både foran og bak hver dag. Til slutt bestemte hun seg for resolutt å gå i motsatt retning når hun så bilen vår komme. Hun løper ikke May, hvis hun ikke absolutt må, en annen særegenhet ved damen vår. Men hun kan gå temmelig fort! Det har blitt en del løping på oss ja :-)

May Munay utvekst på jur

Jurbetennelsen førte til at lille Peach ikke fikk lov til å die i det hele tatt, så vi har holdt May for henne slik at hun kom til. Man kan ikke klandre May, det gjør jo vondt. Hun klager og klager, men holder ut likevel. Som om ikke det var nok fikk hun en byll på juret også. Byllen ble på størrelse med en tennisball før den til vår forferdelse sprakk! Vi ble fortalt at det var en hoven melkekjertel. Så nå må May legges ned på siden hver dag for å få såret sitt stelt i tillegg til å bli holdt for at Peach skal få maten sin. Jeg tror hun opplever sistnevnte som ydmykende i tillegg til smertefullt. Det blir ikke mye privat mating for tida!

Det blir ikke noen cria på May til neste år. Vi velger å la henne hvile etter denne opplevelsen, stakkars modige May. Men May er ikke enig! Det har vært parringstid her, og hun har lagt seg ned så nær den heldige hoppen som mulig, og ventet på sin tur, men hun får nok vente til neste år, gretne elskelige tante May.

NC Peach Popsicle dier på May Munay

 

May Munay is a hero

May Munay is one of our best females. Her fleece is fantastic, keeping a steady 21 microns AFD year after year, and she is a strong and healthy alpaca. She has some peculiarities, but it just adds to her great personality. One of her traits is what has given her the nickname "Grumpy Aunty May" Smile  When she has her own cria she will absolutely not accept any other cria nearby, at least not closer than four meters, thank you, or else they will feel her dismay in the form of some spit.

When she is to feed her cria she always moves somewhere private. She will not let anyone watch! So when her cria have asked for milk long enough we can almost see her sigh, and off she goes with a happy cria trailing, because now the little one knows she will get food. Just have to move away from the others first. Strange girl Smile

May always gets the cutest crias! Just look at Bandit in picture two that she had last year.

The happiness didn't last long this year for May and her little daughter. It started when May had mastitis and got antibiotics. It didn't work, so she was put on some stronger stuff over a longer time period. Poor May had shots both in the front and back every day. So she started to move in the opposite direction when she saw us coming. She doesn't run, May, if she doesn't have to, another strange thing about her, but she can walk pretty fast! We have had our share of running lately Smile

The mastitis had as a consequence that little Peach didn't get to suckle at all, so we held May gently while Peach got some access. You cannot blame May. It hurt. She complains but hangs in there anyway. As if that wasn't enough she got an abscess on her udder as well. It was the size of a tennisball before bursting. We were told it was a swollen teat. So now she must be fixated every day to get her wound treated in addition to be held for Peach to get her milk. I think she feels the last as humiliating in addition to be painful. Not much private feeding of late!

So May will not get a cria next year. We choose to let her rest after this experience, poor brave May. But May doesn't agree! We have had mating season here, and she have laid down as close to the lucky female as possible, and awaited her turn. But she will have to wait until next year, Grumpy Lovable Aunty May.

1 kommentarer/skriv:

Lucy sa...

Poor May... so painful. I would probably give anti-inflammatory drug alongside the antibiotics -- that has really helped me when I have had mastitis (three times). I hope Peach is suckling well now.

Legg inn en kommentar

Søk

Alpakkabutikken

Alpakkagenser for hunder, Frosty Fair Isle Besøk alpakkabutikken vår med klær til mennesker og dyr!

Om meg

Bildet mitt
Kona og jeg har startet et bedre liv sammen, og alpakkaoppdrett er en stor del av det på dette fine småbruket vi har kjøpt!
My wife and I have started a better life, and alpaca breeding is a big part of it here at our small country farm.