Alpakka til salgs

Populære innlegg

6. aug. 2011

En lang natt, men alt er vel med de nye alpakkaene

Etter en lang ferd fra Chile, via England og til Norge så har gården vår fått opp en ny karantene med 16 vakre alpakkaer i mange farger. Det er spesielt å se de nå så lenge etter, men de er altså et resultat av Rolfs tur til Chile høsten 2010! Som alltid vil vi helst plukke ut dyra personlig, og å gjøre dette med en "pilgrimsferd" til vakre Chile og høyplatået der alpakkaene hører hjemme, har gjort disse dyrene svært spesielle for oss.

Tidlig om morgenen ankom bilen. Kl halv tre om morgenen, faktisk, og Mattilsynet stilte opp! Det ble ikke mye søvn den natten, så denne bloggposteringen har blitt utsatt ett døgn pga søvnmangel og et øsende regnvær. Det var litt av en start på livet i Norge for dyra, der store regndråper plasket ned, men de tok det med fatning og idag er det sol, bris og varmt. De koser seg i grønt beite!

The girls

Vi har latt de slappe av litt og ikke uroet de unødvendig. Idag tok vi en kort sjekk av alle sammen og de er alle i god form. Klippen de har fått i Chile er rotete på flere, men det kan vi ordne på. Vi ble behagelig overrasket over hvor rolige de ble av håndteringen vår. Vi husker de første alpakkaene våre og hvor vanskelig vi syntes det var å håndtere de første gangene, men siden da har vi lært litt og denne gjengen var stort sett rolig. Suri-hingsten lot oss f.eks. plukke halm fra fiberen hans uten å stikke av. Det er sjelden selv med dyr som er vant med mennesker fra oppveksten.

Ja dere hørte riktig. Vi sa suri Smile

Surialpakkaen NC Tornado Cacao

Vi er de første i Norge som får surialpakkaer, og vi har importert tre flotte av de. En hingst og to hopper. Hingsten ser dere over. Kjekk kar! Fiberen er helt spesiell og får dere sjansen må dere kjenne den da den er helt anderledes enn huacayaenes som er de vanligste alpakkaene. Kun ca 5% av alle alpakkaer er suri.

The black and suri males

Vi har også tatt inn en flott, svart hingst og en utrolig vakker grå hingst. Hoppene er svarte, brune, beige og grå. Alle personlig plukket ut og vurdert mot tusener andre alpakkaer på Altiplano i Chile, nær grensen til Bolivia og Peru.

One of the females

The grey male. Not well sheared, but still beautiful

Mattilsynet var svært fornøyd både med hvordan dyrene har blitt håndtert av transportøren og hvordan de så ut helsemessig. Nå venter seks måneder med karantene. Vi har kjørt flere karantener før, men denne gang er karanteneområdet større og grønnere enn noensinne, og de nye alpakkaene ser virkelig ut til å kose seg.

En artikkel med hele fortellingen om turen til Chile kommer snart, og mange flere bilder.

Ha en fin helg Smile

 

A long night, but all is well with the new alpacas

After a long journey from Chile, via England and to Norway our farm have a new quarantine set up with 16 beautiful alpacas in many colours. It is so special to see them after such a long time, but they are in fact a result of Rolfs journey to Chile in the Fall of 2010! As always we prefer to pick out our alpacas personally, and to do this with a "pilgrimage" to beautiful Chile and the high platey where they belong, have made these alpacas very special to us.

The truck arrived early morning, at half past two, actually, and the Food Safety Authority (FSA) joined us despite the early hours! We didn't get much sleep that night, so this blog post have been postponed because of lack of sleep and thundering rain. They had quite the start of their life here in Norway, with huge raindrops splashing down, but they handled it just fine and today we have Sun, a breeze and heat. They are enjoying themselves in the green pastures!

We have let them relax a little and haven't disturbed them unnecessary. We had a quick check on their health today and they are all in good shape. Their shearing have been done hastily, but we can fix that. We were pleasently surprised by how calm they were by our handling. We remember how our first alpacas were and how difficult we thought handling them was, but since then we have learned just a little bit and this group was mostly calm. The suri male even let us pick out straw from his fleece while not holding him. That's even rare with alpacas that are used to handling.

Yes you heard us right. We said suri.

We are the first in Norway to get suri alpacas, and we have imported three of them. One male and two females. You can see the male above. Handsome fellow! Their fleece is very special and if you get a chance you have to feel it to appreciate how different it is from the huacayas who is the most common of alpacas. Only about 5% of all alpacas are suris.

We have also imported a beautiful, black male and an incredibly beautiful grey male. The females are black, brown, fawn and grey. All personally picked out and evaluated against thousands of others on the Chilean Altiplano, near the border to Bolivia and Peru.

The FSA was very happy with both how the alpacas had been handled by the transporter and how they looked health-wise. Now six months of strict quarantine awaits. We have run quarantines before, but this time we have a much larger quarantine area and it is greener than ever. The new alpacas looks to enjoy themselves.

An article with full story of the trip to Chile will be published soon, and lots more pictures.

Have a nice weekend Smile

1 kommentarer/skriv:

Lucy sa...

They look beautiful. Good luck with them.

Legg inn en kommentar

Søk

Alpakkabutikken

Alpakkagenser for hunder, Frosty Fair Isle Besøk alpakkabutikken vår med klær til mennesker og dyr!

Om meg

Bildet mitt
Kona og jeg har startet et bedre liv sammen, og alpakkaoppdrett er en stor del av det på dette fine småbruket vi har kjøpt!
My wife and I have started a better life, and alpaca breeding is a big part of it here at our small country farm.