Alpakka til salgs

Populære innlegg

21. sep. 2011

Lamajakt

Her om dagen var vi på vei hjemover fra Kongsvinger med ny mat til alpakkaene. Vi kikket utover jordene uten å se etter noe spesielt da vi plutselig så to store dyr der ute og noen mennesker. "Elg? Nei den enes hode er jo hvitt! Lama!".

Et par nye lamaeiere skulle slippe lamaene inn til en innhegning hvor det også var et esel, og eselet skremte lamaene på flukt. Dette ble litt problemer da lamaene løp rundt på et kjempestort jorde uten gjerder eller andre hindere vi kunne få de inn mot. Det nytter ikke å løpe etter lamaer da de er langt, langt raskere enn mennesker, og jordet var vått og gjørmete.

Noen var umiddelbart på tråden til veterinærer for å få bedøvelse til de, men vi håper vi skulle unngå det. Hverken lamaer og alpakkaer tåler ikke så godt bedøvelse. Så det ble mye løping og gåing rundt i gjørma et par timer før vi fikk roet de ned og holdt de på ett sted.

Mobilbilde av lamaene ute på jordet

Nina hentet noe av maten vi nettopp hadde kjøpt i Kongsvinger og en av eierne ble sendt ut mot lamaene for å gi de noe lokkemat. Rolig, rolig fikk dama lamaene til å spise og enda roligere fikk hun endelig tak i halsbåndet til hoppa. Hingsten skvatt unna, men ville ikke forlate hoppa, så vi kunne gå mot en låve i nærheten.

Dette fikk vi til akkurat da veterinæren kom med rifla og bedøvelse, så det var i siste liten!

Underveis til låven fikk Nina lært eierne noe om å få lamaene til å forstå hvordan man går på ledetau. Det er langt enklere og klart bedre for dyret om de kan gå avslappet med ledetau. En i følget mente det var bortkastet tid å lære lamaene noe nå når vi endelig hadde fått fanget de, men det tok bare tre-fire minutter før hoppa gikk ganske fint og alt ble mye roligere. Alternativet hadde vært nesten sleping av dyret, for lamaer (og alpakkaer) gir seg ikke så lett om du prøver å tvinge de til noe som helst.

Så endte alt lykkelig og de nye eierne var svært glade. Vi, som ikke har løpt så mye på mange år, var svært slitne, men litt moro var det jo å kunne hjelpe til. Vi var et titalls mennesker som hjalp eierne med saken og alle satte alle kluter til. Felles suksess!

Andre nyheter:

Vi har blitt filmet og intervjuet på radio, så nå blir vi rikskjendiser! Neida, men ihvertfall har vi blitt filmet og intervjuet av et par journalist-studenter. Det har vært interessant og spennende. Peach har vært i hovedfokus, men også de andre og alpakkanæringen generelt, så vi håper vi svarte godt for oss. Vi har en tendens til å snakke for mye når man kommer inn på temaet alpakka, men vi håper budskapet vårt kom fram likevel!

Nina henter jenter og criaer for litt filming

Criaene, Texas og Paris var de mest ivrige linselusa

Peach Popsicle føler et visst forventningspress

Paris og Texas sjekker fotografen

Nina forklarer et eller annet viktig om alpakkaer for journaliststudentene

Vi er så stolte av alpakkaene våre. Så rolige og selvsikre. Ingen alpakkaer ble redde for å lage denne filmen Smile

 

Llamahunt

We were just returning from Kongsvinger after buying some more feed for our alpacas when we saw a couple of large animals and some people out on a field. "Moose? No, one has a white head! Llamas!"

A couple of new llama owners were to release their llamas into a paddock with a donkey, but the donkey scared the llamas and they ran away. This posed a huge problem as they were running around in a huge field with no fencing or anything we could use. You can't run after llamas as they are much, much quicker than us humans, and it was wet and muddy.

Someone was on the phone to vets to have someone come and sedate the llamas. We hoped to catch them before that as neither llamas or alpacas take to sedatives very well. So we had a couple of hours of running and walking around in a muddy field ahead of us. Finally we had them calmed down in a part of the field.

Nina got some of that feed we just bought and one lady was sent out to try to give the llamas some goodies. The llamas was tempted and soon started eating. Very slowly the lady got carefully a hand on the rope around the females neck. The male jumped away, but didn't want to leave the female, so we were soon on our way to a barn nearby.

This happened just when the vet came with his rifle and the sedative, so we solved the problem just in time!

On the way to the barn, Nina taught the new llama owners something about learning the llamas how to walk on a lead. Someone protested that we didn't have time to teach them anything at this time, but three-four minutes later the female walked pretty well on the lead rope. The owners were very relieved. The alternative would be to drag the llamas, as llamas (or alpacas) do not respond well to force.

Everything ended well, and the new owners were happy. We haven't done much running in years, so we were very tired, but it was fun to be of some help. About ten people helped the owners out on that field and everyone gave their best. A community success!

In other news we have been filmed and interviewed so we are going to be famous! No probably not, but we have been filmed and interviewed by a couple of journalism students for a project. It's been very interesting and exciting. Peach have been the main focus, but also the other alpacas and the alpaca industry in general, so we hope we answered well. We have a tendency to talk too much when it comes to alpacas, but we hope the message got through anyway!

Photos:

1: The llamas in the field. Cellphone photo, so not very good quality

2: Nina fetching the alpacas for filming

3: Paris, Texas and the crias were very curious

4: Peach feels the pressure of performing

5: The photographer gets some attention from Paris and Texas

6: Nina explains something very important to the journalists

We are so proud of our alpacas. So calm and confident. No alpacas were afraid making this movie Smile

17. sep. 2011

Et ansikt av styrke

NC Big Bang ser mer og mer ut som sin far, Corazon. For en alpakka!

Alpakkagutten NC Big Bang, sønn av Viella og Corazon

Alpakkagutten NC Big Bang, sønn av Viella og Corazon

 

A powerful face

NC Big Bang looks more and more like his dad Corazon every day. What an alpaca!

Technorati Tags: ,,
15. sep. 2011

Alpakka er miljøvennlig

At alpakka er miljøvennlig vet vi fra før, men det er alltid greit å bli minnet på slikt jevnlig. Grønn Hverdag har skrevet om en test av alpakka og mer opp mot syntetiske stoffer i klær og alpakka kom på topp!
gronnhverdag
Legg til at alpakkaene er svært miljøvennlige som dyr også så er jo dette helt perfekt!
Velg miljøvennlig - velg alpakka!

The alpaca is environmentally friendly

We already knew that the alpaca and it's fiber is environmentally friendly, but it doesn't hurt to be reminded. Grønn Hverdag (translates to "The Daily Green Day" or something) have reported on the fact that alpaca is on top when compared to other fabrics used in clothes! Link on image above.
Add to that the fact that the alpaca itself is environmentally friendly, and this all makes perfect!
Choose green - choose alpacas!

9. sep. 2011

Endelig litt sol for alpakkaene

Alt regnet har gjort kornbøndene i området temmelig fortvila, og det har påvirket oss andre mye også. Alpakkaene har sett konstant våte ut, selv om vi vet det ikke på noen måte er til skinnet. Når det regner som verst ser vi criaene ligge tett inntil mammaene sine og lukke øynene. Trygt og godt.

Men nå er det sol!

NC Ice Rose nyter sola

For de som har fulgt med i bloggen vår har vi hatt visse problemer med at Peach ikke har økt i vekt like mye som vi ønsker. Hun ligger fortsatt langt unna de andre i størrelse, men nå er hun på jevn vei oppover. Hun har blitt fóret for hånd i en periode for å få henne over en kneik, og nå beiter hun sammen med de andre criaene. De har alle nettopp begynt med dette, selv om melka til mor fortsatt er svært viktig. Man har alltid dette tidspunktet å se fram til om man må håndfore ungene. Tidspunktet når de får næring fra beite gir de flere muligheter og deg mer frihet.

Flere av jentene i denne gruppen er til salgs!:

Karantenejenter og -gutter. Alpakka til salgs!

Karantenejentene og -gutta får stadig mer tillit til oss. Jentene forlater ikke rommet når vi gjør rent lenger, og gutta står stille og klager ikke når vi sjekker de. Selv om vi ikke trenger å sjekke de så ofte som vi gjør, er det viktig for tillitoppbygging, og vi har allerede begynt å forberede de på grime med visse håndbevegelser. Spesielt Sunrise Blue viser gode takter.

Mattilsynet har vært hos oss flere ganger nå i starten av karantenen. Ingenting negativt, men de har bl.a. måttet ta avføringsprøvene helt på nytt da en eller annen rotet det til på laboratoriet. Testresultatene har vært negative (dvs positive for oss!) hele veien. Vi hadde blitt svært overrasket ellers. De kommer fra et område uten sykdommene man er spesielt redde for, og de ble testet i en måned nord i Chile før de ble flyttet til en måneds karantene og mer testing sør i Chile før avreise. Underveis har veterinærer kontrollert de. 

Dette var godt!

Vi vet flere venter litt på historien om turen til Chile. Den kommer! Bare litt forsinket pga sykdom og annet. I mellomtiden har vi lastet opp en kommentert bildeserie på våre Facebook-sider som mange har funnet interessant. Ta gjerne en titt og fortell oss hva dere synes!

Chile 2010, et album på Facebook

Fotoalbum på vår Facebook-profil

Høsten er definitivt her, og det blir kjøligere. Ikke langt herfra har det allerede vært frostnetter og bjørkene er gule hos oss. Alpakkaene ser ut til å synes det er helt greit da det betyr mindre insekter. 

Huset, tomta 030Huset, tomta 039

Dersom flere vil selge hundegensere for oss er det bare å si ifra! De lages på bestilling så det er noe leveringstid, så det er lurt å ikke vente til siste liten. Ha en fin dag!

 

Finally some sun for the alpacas

All the rain have made the farmers in our area pretty saddened, and it have influenced us as well. The alpacas have looked constantly wet, even though we know they are by no means wet to the skin. We can see the crias laying besides their moms and close their eyes when it rains. Nice and safe.

But we have sun now!

Those that have followed our blog know about our slight problems with our Peach, she haven't increased her weight by as much as we would wish. She is still behind the others in size, but on a steady path. We have hand fed her for a little while to get her above certain levels, and she is now grazing with the other crias. They have all just started doing this, even though the mothers milk is still important. You always have this time in their development to look forward to if you have to hand feed them. The time when they get nurishment from grazing gives them more opportunities and gives you more freedom.

The boys and girls in quarantine trusts us more and more. The girls won't leave the room when we clean, and the boys stands still with no complaints when we check them. Even if we don't need to check them as often as we do it is important for building trust, and we have already started preparing them for the halter, by doing certain hand movements. Sunrise Blue, especially, shows he "gets it".

The Food Safety Authority (FSA) that governs the quarantine and do all required testing have been to our quarantine a few times. Nothing negative, but among other things they had to run the fecal sampling again after someone in the lab screwed up with the first samples. The test results have been negative all around (positive for us!). We would be surprised if not. They come from an area without the diseases the FSA are most afraid of, and they were tested for a month in the north of Chile before more testing again in the quarantine in the south of Chile before leaving for Europe. They were checked by vets at several points underway from Santiago.

We know many awaits our story from the trip to Chile. It will be published soon! Just a few delays because of illness and other things. In the meantime we have uploaded a series of photos to our Facebook pages. Many have enjoyed that, so please take a look yourself and tell us what you think!

Chile 2010,  album on Facebook

The autumn is definetely here, and it gets cooler. Not long from here they have already had nights with frost and the birches are yellow at our place.

If more wants to sell our dog sweaters just let us know! They are made on order so it takes some time to deliver. Make sure you don't wait too long. Have a great day!

Søk

Alpakkabutikken

Alpakkagenser for hunder, Frosty Fair Isle Besøk alpakkabutikken vår med klær til mennesker og dyr!

Om meg

Bildet mitt
Kona og jeg har startet et bedre liv sammen, og alpakkaoppdrett er en stor del av det på dette fine småbruket vi har kjøpt!
My wife and I have started a better life, and alpaca breeding is a big part of it here at our small country farm.