Alpakka til salgs

Populære innlegg

21. sep. 2011

Lamajakt

Her om dagen var vi på vei hjemover fra Kongsvinger med ny mat til alpakkaene. Vi kikket utover jordene uten å se etter noe spesielt da vi plutselig så to store dyr der ute og noen mennesker. "Elg? Nei den enes hode er jo hvitt! Lama!".

Et par nye lamaeiere skulle slippe lamaene inn til en innhegning hvor det også var et esel, og eselet skremte lamaene på flukt. Dette ble litt problemer da lamaene løp rundt på et kjempestort jorde uten gjerder eller andre hindere vi kunne få de inn mot. Det nytter ikke å løpe etter lamaer da de er langt, langt raskere enn mennesker, og jordet var vått og gjørmete.

Noen var umiddelbart på tråden til veterinærer for å få bedøvelse til de, men vi håper vi skulle unngå det. Hverken lamaer og alpakkaer tåler ikke så godt bedøvelse. Så det ble mye løping og gåing rundt i gjørma et par timer før vi fikk roet de ned og holdt de på ett sted.

Mobilbilde av lamaene ute på jordet

Nina hentet noe av maten vi nettopp hadde kjøpt i Kongsvinger og en av eierne ble sendt ut mot lamaene for å gi de noe lokkemat. Rolig, rolig fikk dama lamaene til å spise og enda roligere fikk hun endelig tak i halsbåndet til hoppa. Hingsten skvatt unna, men ville ikke forlate hoppa, så vi kunne gå mot en låve i nærheten.

Dette fikk vi til akkurat da veterinæren kom med rifla og bedøvelse, så det var i siste liten!

Underveis til låven fikk Nina lært eierne noe om å få lamaene til å forstå hvordan man går på ledetau. Det er langt enklere og klart bedre for dyret om de kan gå avslappet med ledetau. En i følget mente det var bortkastet tid å lære lamaene noe nå når vi endelig hadde fått fanget de, men det tok bare tre-fire minutter før hoppa gikk ganske fint og alt ble mye roligere. Alternativet hadde vært nesten sleping av dyret, for lamaer (og alpakkaer) gir seg ikke så lett om du prøver å tvinge de til noe som helst.

Så endte alt lykkelig og de nye eierne var svært glade. Vi, som ikke har løpt så mye på mange år, var svært slitne, men litt moro var det jo å kunne hjelpe til. Vi var et titalls mennesker som hjalp eierne med saken og alle satte alle kluter til. Felles suksess!

Andre nyheter:

Vi har blitt filmet og intervjuet på radio, så nå blir vi rikskjendiser! Neida, men ihvertfall har vi blitt filmet og intervjuet av et par journalist-studenter. Det har vært interessant og spennende. Peach har vært i hovedfokus, men også de andre og alpakkanæringen generelt, så vi håper vi svarte godt for oss. Vi har en tendens til å snakke for mye når man kommer inn på temaet alpakka, men vi håper budskapet vårt kom fram likevel!

Nina henter jenter og criaer for litt filming

Criaene, Texas og Paris var de mest ivrige linselusa

Peach Popsicle føler et visst forventningspress

Paris og Texas sjekker fotografen

Nina forklarer et eller annet viktig om alpakkaer for journaliststudentene

Vi er så stolte av alpakkaene våre. Så rolige og selvsikre. Ingen alpakkaer ble redde for å lage denne filmen Smile

 

Llamahunt

We were just returning from Kongsvinger after buying some more feed for our alpacas when we saw a couple of large animals and some people out on a field. "Moose? No, one has a white head! Llamas!"

A couple of new llama owners were to release their llamas into a paddock with a donkey, but the donkey scared the llamas and they ran away. This posed a huge problem as they were running around in a huge field with no fencing or anything we could use. You can't run after llamas as they are much, much quicker than us humans, and it was wet and muddy.

Someone was on the phone to vets to have someone come and sedate the llamas. We hoped to catch them before that as neither llamas or alpacas take to sedatives very well. So we had a couple of hours of running and walking around in a muddy field ahead of us. Finally we had them calmed down in a part of the field.

Nina got some of that feed we just bought and one lady was sent out to try to give the llamas some goodies. The llamas was tempted and soon started eating. Very slowly the lady got carefully a hand on the rope around the females neck. The male jumped away, but didn't want to leave the female, so we were soon on our way to a barn nearby.

This happened just when the vet came with his rifle and the sedative, so we solved the problem just in time!

On the way to the barn, Nina taught the new llama owners something about learning the llamas how to walk on a lead. Someone protested that we didn't have time to teach them anything at this time, but three-four minutes later the female walked pretty well on the lead rope. The owners were very relieved. The alternative would be to drag the llamas, as llamas (or alpacas) do not respond well to force.

Everything ended well, and the new owners were happy. We haven't done much running in years, so we were very tired, but it was fun to be of some help. About ten people helped the owners out on that field and everyone gave their best. A community success!

In other news we have been filmed and interviewed so we are going to be famous! No probably not, but we have been filmed and interviewed by a couple of journalism students for a project. It's been very interesting and exciting. Peach have been the main focus, but also the other alpacas and the alpaca industry in general, so we hope we answered well. We have a tendency to talk too much when it comes to alpacas, but we hope the message got through anyway!

Photos:

1: The llamas in the field. Cellphone photo, so not very good quality

2: Nina fetching the alpacas for filming

3: Paris, Texas and the crias were very curious

4: Peach feels the pressure of performing

5: The photographer gets some attention from Paris and Texas

6: Nina explains something very important to the journalists

We are so proud of our alpacas. So calm and confident. No alpacas were afraid making this movie Smile

2 kommentarer/skriv:

Shirley sa...

Perhaps you will win an Oscar for the film! Well done on capturing the Llamas. Great photos. take care. Shirley & Robbie

Thank-goodness you were there to help !....just goes to show, what can be done when you know how !!.....Greateful news owners and grateful llamas....Im guessing !......Jayne

Legg inn en kommentar

Søk

Alpakkabutikken

Alpakkagenser for hunder, Frosty Fair Isle Besøk alpakkabutikken vår med klær til mennesker og dyr!

Om meg

Bildet mitt
Kona og jeg har startet et bedre liv sammen, og alpakkaoppdrett er en stor del av det på dette fine småbruket vi har kjøpt!
My wife and I have started a better life, and alpaca breeding is a big part of it here at our small country farm.