Alpakka til salgs

Populære innlegg

8. nov. 2011

Grimetrening av nykommerne/Halter training the newcomers

Den første tiden etter at nye dyr kommer til gården lar vi de stort sett være i fred. Med importkarantener blir det gjerne nok stress med Mattilsynets testing. Når vi ser de roe seg ned håndterer vi de mer slik at de skal bli vant til håndtering. Etter enda litt tid begynner vi grimetrening.

Det kan virke som om grimetrening er bortkastet tid, men riktig grimetrening bygger opp tillit mellom menneske og alpakka og gjør aktiviteter senere mindre stressende. Å flytte en grimetrent alpakka er f.eks. svært lite stress for dyret, og gjør det svært lite problematisk å gjennomføre helsesjekker og bedekninger.

Nå er tida kommet til alpakkaene vi importerte fra Chile. En del av disse er allerede solgt og vi ønsker å levere fra oss rolige og grimetrente dyr til nye eiere slik at både dyr og menneske trives sammen i dyrets nye omgivelser.

Importdyrene fra Chile har hatt svært lite med mennesker å gjøre før de kom til oss, og har aldri hatt på seg grime...

NC Sunrise Blue, som er en av de yngste, og NC Tornado, som er den eldste, var først ut denne gangen. Begge taklet den første timen svært godt selv om de tok det på forskjellige måter. Sunrise har alltid vært nysgjerrig og virker intelligent, og det viste han da også ved å venne seg til grimen fort. Sunrise var forøvrig den første til å spise fra hånden vår.

Grimetrening av alpakkaen NC Sunrise Blue. Litt steiling først.

Grimetrening av alpakkaen NC Sunrise Blue. Her begynner han å forstå.

Grimetrening av alpakkaen NC Sunrise Blue. Her forstår han hva Nina vil.

Nina går bakover og Sunrise følger etter. Ledetauet er slakt.

Tornado skulle man tro ville være et stort problem, siden han er 6 år gammel, men etter noen innledende sprang gikk han tilnærmet perfekt mot slutten.

Neste time om noen dager Smile

 

Halter training the newcomers

After the arrival of new alpacas to our farm we always let them be in the beginning. They get enough stress from the testing by the Food and Safety Authority as it is. When we see them calm down we handle them more. After even more time we start halter training them.

It may look like halter training is a waste of time, but correctly halter training an alpaca builds trust between human and alpaca and makes joint activities less stressful. To move an alpaca is very easy and virtually stress free with a halter trained alpaca, and it also makes it easier to perform health checks and matings.

It is now time to halter train the alpacas we imported from Chile. Some of these are already sold and we want to deliver calm and halter trained animals to new owners so that both people and animals can enjoy the new surroundings.

The alpacas from Chile have had very little to do with people before they came to us and have never worn halters...

NC Sunrise Blue, who is the youngest, and NC Tornado, who is the oldest, was first this time. Both handled the first lesson very well even if they did so in very different ways. Sunrise have always been curious and seems intelligent, and he showed himself by adapting to the halter very quickly. Incidentally, Sunrise were also the first to eat from our hand.

One would think that Tornado would be a big problem to halter train, as he is 6 years old, but after a few first leaps he walked almost perfectly in the end.

Next class in a few days Smile

1 kommentarer/skriv:

Halter training can me so much fun for both alpaca and human can't it.

Once our weanlings have settled we'll start halter training them.

Legg inn en kommentar

Søk

Alpakkabutikken

Alpakkagenser for hunder, Frosty Fair Isle Besøk alpakkabutikken vår med klær til mennesker og dyr!

Om meg

Bildet mitt
Kona og jeg har startet et bedre liv sammen, og alpakkaoppdrett er en stor del av det på dette fine småbruket vi har kjøpt!
My wife and I have started a better life, and alpaca breeding is a big part of it here at our small country farm.