Alpakka til salgs

Populære innlegg

29. jan. 2012

Vinteryre criaer / Winter crias

NC Viva La Vie og Bergvangs "Minipepper" koste seg ute i snøen idag, med stor underholdningsverdi!

NC Viva La Vie and Bergvangs "Minipepper" had a great time outside in the snow today. High entertainment value!

NC Viva La Vie

Bergvangs "Minipepper" og NC Viva La Vie

Bergvangs "Minipepper" og NC Viva La Vie

Bergvangs "Minipepper" og NC Viva La Vie

NC Viva La Vie

NC Viva La Vie

Technorati Tags: ,,,,
22. jan. 2012

Ute en tur igjen!

Det blir kjedelig i varmerommet og en voksende cria trenger mosjon, så idag var det en kort tur ut igjen for "lille rosagrå". Vi har nå startet en enkel konkurranse på Facebook-sidene våre om navn på minstejenta i flokken vår. Bli gjerne med!

Under ser dere henne sammen med Bergvangs Chili Pepper med sønn og mor NC Miss Quizzie. Været var varmere idag, og etterhvert dukket sola opp også, så alle koste seg ute sammen. Vi blir alltid så imponert over hvor flotte mødrene er etter at de har levert sine criaer. Bare se på holdningen til de to stolte mødrene nedenfor!

To stolte alpakkamødre med criaer

Er hun ikke fantastisk søt?

Søte, lille rosagrå

Skikkelig øyensminke har hun også!

Søte, lille rosagrå fra andre siden :-)

Hun fikk løpt fra seg skikkelig idag, fram og tilbake og rundt og rundt. Etterhvert ble det litt kaldt igjen, så hun ble flyttet inn i varmerommet sammen med mor. Nå slapper de av og koser seg . Vi har enda en som venter en liten en, og hun er også trygt plassert i varmerommet nå som det ser ut til at hun nedkommer når som helst. Det er slettes ikke alle man kan se dette på!

 

Outside again!

It gets boring after a while to be in our heating room and a growing cria needs excersise, so "little rose grey" got outside again today. We have started a simple competition on our Facebook-pages for a name for her. Your suggestions are most welcome!

Above you can see her together with mom NC Miss Quizzie and Bergvangs Chili Pepper with son. The weather was warmer today, and the Sun even appeared after a while, so everyone made the most of it and had it really nice. We are always impressed by how beautiful the alpaca mothers look after birth. Just look at the posture of the proud moms above!

Isn't she pretty and cute? Looks like she has eye makeup.

She stretched her legs really well today, running back and forth and around and around. It got a little cold again after a while so we moved her back inside the heating room with mom. Now she relaxes and gets real cosy. We are still waiting for another little one, and that impending mother is also in the heating room now that it looks like birth is imminent. You cannot see that on all mothers!

Technorati Tags: ,,,
20. jan. 2012

Lille rosagrå sin tante

Vi er naturlig nok veldig opptatt av den lille rosa jenta som ble brakt tilbake til livet den 17. Vi har fortsatt ikke gitt henne noe navn, da situasjonen var svært dramatisk og vi ønsker å se om hun kan få noen ettervirkninger pga denne påkjenningen enda vi ser at hun trives og vokser, spiser og leker. Mor, Miss Quizzie, tar hånd om henne på en eksemplarisk måte. Det er rent idyllisk ute i varmerommet for tiden.

En liten skjønnhet

Mamma er god, hun

Beveger seg litt

Men hun fikk også en virkelig flott tante som tok godt hånd om henne, og faktisk gir henne melk:

NC Cream Delight, tante

NC Cream Delight er en av stjernene fra importen sist sensommer. Søt, rolig og med en herlig kvalitet på fiberen. Hun fikk NC Batman tidligere i vinter, men han klarte seg dessverre ikke. Cream sørget dypt over tapet av sin sønn og hadde fortsatt ikke kommet seg da "lille rosagrå" dukket opp. Hun tar sin rolle svært alvorlig, og har begynt å produsere melk igjen. Så "lille rosagrå", har fått to mammaer som kan passe på henne. Bedre kan man vel ikke få det? På ett døgn gikk hun opp 250g!

Så bra ser det ut at vi bestemte oss for å la liten og rosagrå få lov til å strekke litt på beina og kanskje til og med leke litt med den andre criaen. Hun syntes nok det var veldig deilig å komme ut selv. Hun løp ut i snøen, rullet seg rundt og løp et par runder, men sørget hele tiden for at mor var i nærheten. Likevel, det tok ikke mer enn ti minutter før hun syntes å stivne litt, la seg ned og begynte å skjelve. Egentlig ikke så rart etter hennes tidligere erfaring med kulde, eller hva synes dere?

Mamma passer på. Alpakkamødre er vanligvis svært gode mødreMed tante Surinam Nam ved sin sideTanter overalt!Rulling i snøen!

Bergvangs Chili Pepper sin gutt, som foreløpig bare kalles "Chiligutt", er allerede veteran på løpebanen og spurter i alle retninger, utforsker og snuser. Han løper rundt...og rundt...og rundt, om igjen og om igjen, tilsynelatende uuttømmelig for energi.

Litt hit og dit!

Fotografen var interessant i 2 sekunder

Av sted!

Når minstejenta ble kald var det rett inn i varmerommet igjen. Ifølge veterinærer kan kuldesjokk som "lille rosagrå" fikk etter fødselen gjøre de ekstra ømfintlige for kulde en stund etterpå, så vi tar det forsiktig. Chiligutt klarer seg helt fint sammen med mamma og tanter ute, så han fikk noen timer til med løping hit og dit. Han er en virkelig fornøyelse å se.

Imorgen er det igjen en tur ut for minsten, og vi er forsiktig optimistiske, etter den tøffe starten hun har hatt. Dette er den aller første gangen vi har nølt med å gi en cria navn med en gang, så vi er nok ikke helt trygge på at det skal gå bra enda.

 

Little Rose Greys Aunt

We are quite busy with our new, rose grey girl that we brought back to life on the 17th. We still haven't given her a name, as the situation was very dramatic and we want to see if she gets any aftereffects because of the troubles she went through. Although we see her thrive and grow, eat and play. Mom, Miss Quizzie, takes care of her in an admirable way. The heating room is very idyllic these days.

But she also got a very nice aunt to take care of her, and actually gives her milk.

NC Cream Delight is one of the stars of last summers import. She is sweet, calm and have a fabulous fleece. She had NC Batman earlier this summer, but sadly he didn't make it. Cream mourned her loss deeply and still hadn't recovered when "little rose grey" arrived. She takes her role quite seriously, and have begun producing milk again. So now "little rose grey" have two mothers taking care of her. You can't get it any better, can you? She increased her weight by 250g in 24 hours!

It looks so good that we decided to let the little girl come out for a bit to stretch her legs and maybe even play around with the other cria. She loved getting out, running, rolling around and running some more, but always made sure mom was close. Still, it took no more than ten minutes before she seemed to stiffen a little, lay down and started shaking. Not so strange considering her experiences lately, or what do you think?

Bergvangs Chili Peppers boy, that are known just as "Chiliboy", is already a racing track veteran and runs off in all directions, explores and sniffs. He runs around...and around...and around, again and again, seemingly with no limits to his energy. He is seen above in ren coat.

When the little one was cold she was moved quickly into the heating room again. According to vets we have talked to, chills such as what "little rose grey" got after birth can make them more sensitive to cold a while afterwards, so we will be careful. Chiliboy managed quite nicely together with mom and aunts, so he got a few hours more of running here and there. He is truly a joy to watch!

The little girl will have a new playtime outside tomorrow, and we are cautiously optimistic after her rough start. This is the first time ever we have hesitated giving a cria a name right after birth, so we are not entirely confident on her success yet.

Technorati Tags: ,,,,
18. jan. 2012

Mer død enn levende

En strålende og kald vinterdag kom vi hjem etter å ha blitt forsinket av en lege, og borte ved fortrauet så vi en rød flekk. Hjertene gjorde et hopp og vi kom oss så fort som mulig inn i innhegningen dit NC Quizzie sto. Quizzie er en av våre grå i importen fra Chile som har vært høydrektig lenge nå.

Joda, der på isen lå det en bylt, men helt livløs. Frykten satte i oss, men kanskje criaen beveget seg litt? Så fort som vi kunne fikk vi henne inn i varmerommet, på med hårføner og håndkler, tørket og masserte. Et pust! Den lille saken tok et pust som om det var det siste den gjorde og vi intensiverte våre anstrengelser, men kroppen var fortsatt iskald og øynene døde. Ikke et blunk å få.

Etter to timer med intensivt arbeid pustet den lille nogenlunde jevnt og vi fikk et blunk i ny og ne. Den ene hårføneren stoppet av overoppheting, og ny ble hentet. Nå begynte hun å strekke skjelvende på bena. Håpet steg, men hjertet sank litt da det ene bakbenet var helt slapt og ubrukelig. Og mer og mer skjelving ble det. Først forbena og så resten av kroppen. Etterhvert fikk vi henne opp i en slags sittende og hun vaiet fram og tilbake med hodet mens hun kjempet for livet.

Etter flere timer med oppmuntring fikk vi henne opp i stående og da var det også liv i bakbenet som tidligere bare hang og slang! Underveis hadde vi gitt henne sukkervann for litt energi (å gi kolostrum på det tidspunktet var for skummelt da det kunne havne i lungene). Men fortsatt var hun ustø og skjelvende. Hver bevegelse kostet mye og å die mamma var det ikke snakk om, så hun fikk kolostrum fra flaske senere. Hun klarte ikke å løfte hodet. Først ca 12 timer etter at vi fant henne klarte hun å die litt på egenhånd. For en fantastisk følelse!

Og her vil vi gjerne få presentere den lille rosagrå jenta til NC Quizzie:

NC Quizzie sin lille jente 003NC Quizzie sin lille jente 008NC Quizzie sin lille jente 009

Hun er nå ca 24 timer gammel og dier jevnlig ,og veier sunne 6,2kg. Hun løper litt omkring og opplever den lille verdenen sin i varmerommet. Faren er ikke på noen måte over, men vi er glade det har gått såpass bra. Vi trodde ikke hun skulle overleve! For et døgn!

Lærdom: Ikke gi opp den lille før du er helt sikker på at det ikke er liv! Denne lille jenta pustet bare en gang i minuttet da vi startet opplivingen.

 

More dead than alive

En brilliant and cold winter day vi arrived home after being delayed by a medical doctor, and over by the hay feeder we saw a red spot. Our hearts jumped and we rushed into the paddock where NC Quizzie stood. Quizzie is one of our greys from the Chiliean import and she have been really pregnant for a while now.

True enough, there on the ice was a little something, but devoid of life. Fear struck us, but maybe the cria moved a little? As fast as we could we got her into the heat room, started the hair dryer, got some towels moving. Dried and massaged. One breath! The little thing took a single breath like it was her last and we intensified our efforts, but the body was still ice cold and the eyes lifeless. Not a wink to see.

After two hours of intensive work on the little one the breath was somewhat regular and we got a wink now and then. One of the hair dryers stopped after being overheated and a new one found. Now she started shakingly stretching her legs. Our hopes were lifted, but our hearts sank a little when we saw one of her legs seemed lifeless and useless. More shaking. The front legs first and then the rest of the body. We got her up into cush, sort of, and she swayed back and forth with her head while fighting for her life.

After several hours of encouragement we got her into standing position and now there was some life in the previously lifeless leg as well. We had given her some sweetened water for some energy (to give her colostrum at this point was a bit scary as it could end up in her lungs). But she was still unstable and shaking. Every movement cost her a lot of energy and to suckle her mom was out of the question, so she got colostrum out of a bottle later. Only 12 hours after we found her she managed to suckle on her own. What a fantastic feeling!

So above we present the little rose grey girl of NC Quizzie!

She is about 24 hours old now and suckles regularly, weighing a healthy 6.2kg. She runs around and discovers her little world in the heated room. We are still very worried, but happy things have turned out as well as it has. We didn't even think she would survive! That's some 24 hours!

Lesson learned: Don't give up on the little one until you are absolutely sure there is no life left! This little girl breathed just once a minute when we started working on her.

Technorati Tags: ,,,,
13. jan. 2012

En vintercria er født

En sterk gutt på 6kg er født idag, på fredag den 13. Hell og lykke for en liten tass. Mor Chili Pepper og sønn koser seg nå i varmerommet. Et søtt par, og mor Chili har oppført seg som en perfekt mor.

Han er ivrig på melka, og Chili står stille :-)Et flott par. Her har han fått på jakka.En flott kar med masse krøller og en herlig brunfarge

Chili Pepper er eiet av Bergvang i Asker, og Eileen og Sven-Erik kommer og hilser på paret så snart de kan!

En god dag :-)

 

A winter cria is born

A strong boy weighing 6kg was born today, on Friday the 13th. A day for good luck for a small boy. Mom Chili Pepper and son now rests comfortably in our heated room. They are a cute couple and mom have behaved perfectly as a mother.

Chili Pepper is owned by Bergvang in Asker, and Eileen and Sven-Erik will come to visit as soon as they can!

A great day :-)

Technorati Tags: ,,,,
10. jan. 2012

Vi gleder oss til sommeren!

Da får vi kanskje se noe lignende denne videoen fra The Alpaca Park i Devon:

The Alpaca Park, Devon

We look forward to summer!

Then we might get to see something like in this video from The Alpaca Park in Devon

 

Technorati Tags: ,,,,
8. jan. 2012

Januardager med alpakkaene

Det siste året har ikke vært fullt av godværsdager og flere av dyra er fortsatt litt skitne etter en våt høst, men innimellom kommer det soldager og da må kameraet igang samtidig som det er en gyllen anledning til effektivt utearbeid.

NC Diamond Axe er virkelig en vakker, svart alpakkahingst

Det har fortsatt ikke vært fryktelig kaldt, bare -12 på det verste. Vi har hatt lengre perioder med -30 tidligere uten at alpakkaene har vært nevneverdig affiserte, så dette går veldig fint. De har masse deilig alpakkafiber på seg, og selv på våte dager hvor de kan se litt triste ut er de tørre bare halve centimeteren inn i fiberen.

Vakre Nugget lyser i sola

De elsker snøen. Spesielt den tørre, kalde snøen vi har nå. Helt ren og hvit, og jentene ruller seg i den i fryd. Under ser dere NC Twilight Cool (hun er virkelig kul) kose seg mens NC Cream Delight og Bergvangs Chili Pepper ser på.

Kullsvarte NC Twilight Cool koser seg i snøen. En fantastisk flott alpakka

Med litt snø på trærne kommer grener ned i bitehøyde, så noen av alpakkaene sørger for variasjon i kostholdet ved å spise litt gran og furu, som dere ser under.

NC Surinam Nam og NC Twilight Cool spiser gran

NC Twilight Cool er, sammen med NC Surinam Nam, jenteflokkens ubestridte voktere og bruker gjerne haugen vi lagde midt i innhegningen som et utkikkspunkt.

NC Twilight Cool passer på flokken fra sin haug

NC Shivas Dance fant noe i snøen og virket svært så lykkelig med sin hvite bart, og ingen av surialpakkaene har hatt noe problem med kulda så langt de heller:

NC Shivas Dance har funnet mat under snøen

Vi har aldri sett noen så kullsvart og skinnende som Shivas. Fantastisk vakker surialpakka.

Noen på vår Facebook-side etterlyste bilder av nedsnødde alpakkaer. Noe av snøen som falt i går hadde falt av, men her er et par hingsterumper og NC Tornado (som lå innendørs mens det snødde). Gutta har en fin plass i solveggen på det gamle uthuset.

Alpakkahingstene NC Sunrise Blue, NC Diamond Axe og NC Tornado

Når været ikke er så fristende, og på lange vinterkvelder, er det aktivitet innendør med fiberprosessering. Nina produserer masse  vakker kardet fiber og vakkert garn fra alpakkaene våre, og sjelden står kardemaskinen, nøstemaskinen eller rokken stille en eneste dag. Fargene er fantastiske, og mykheten likeså.

Garn fra Viella, en vakker og grå alpakkahoppe

Til slutt må vi få nevne den australske alpakkaforeningen som har begynt å legge ut hele bladet sitt på internett for alle. I siste nummer er det en interessant historie om idéskaping ift bruk av alpakka. Vel verdt en kikk!

Ha en fortsatt fin vinter!

 

January with the alpacas

We haven't had many nice days the last year and some of the animals are still a bit dirty after the wet Fall, but sometimes we get some Sun and the camera is taken out again. At the same time it is a golde opportunity for some serious outdoors work.

It's not been very cold yet, just -12C. We've had periods of -30C and below before without the alpacas having any problems, so we're doing fine here. They have lots of nice alpaca fleece and even on wet days when they may look a bit sad, they are dry just half a centimeter into the fleece.

They love the snow. The dry, cold snow we have now especially. So pure and white, and the girls rolls around in it in joy. The third photo shows NC Twilight Cool (she is actually a cool character) having a nice time whilst NC Cream Delight and Bergvangs Chili Pepper watches on.

With the snow the branches of spruce and pine come down within range of the alpacas, so some of them get some varity to their food by eating spruce and pine, as you can see from the fourth photo.

NC Twilight Cool is, together with NC Surinam Nam, the herds uncontested guardians and often use the mound we made in the middle of the pasture as a vantage point. See the fifth photo.

The sixth photo shows our suri NC Shivas Dance. She found something in the snow and seemed quite happy with her white moustache, and none of the suris have so far had any problems with the cold.

We have never seen any alpaca as black and shiny as Shivas. A fantastically beautiful suri alpaca.

Someone on our Facebook page wanted to see photos of alpacas that were covered in snow. Some of the snow that fell yesterday had fallen off, but the seventh photo shows a couple of studly butts and NC Tornado (that were inside when it snowed). The boys have a nice spot in the Sun outside the old outhouse.

When the weather is less than inviting, and in long winter nights, we have activities indoors with fiber processing. Nina makes lots of nice carded fleece and beautiful yarn from our alpacas, and rarely will there be a day when the carding machine, balling machine or spinning wheel is not used. The colours are great, and so is the softness.

We have to mention the Australian alpaca association that have began publishing their magazine on the internet for everyone to read. In their last edition there is an interesting story on ideas on using alpaca fleece. Well worth a look!

Have a continued nice winter!

Technorati Tags: ,,,,
1. jan. 2012

Godt nytt år!

Med et år av mange viktige hendelser bak oss, og utsikter mot en nytt spennende år foran oss, ønsker vi dere alle et godt nytt år og velkommen til alpakkaens år 2012!

NC Tornado får representere 2011, som Norges første surialpakka

Året ellers i noen bilder:

Det var en kald vinter, men alle klarte seg bra. Her ViellaHuldra kom til oss i februar!En av mange besøk fra barn som elsker alpakkaCorazons sønn, K'anchay vant i Sverige!NC Paris Pavlova ble Champion på Norsk alpakkautstilling!Corazon har hatt mye å gjøre i år. Her er han med Rolf og ViellaKlippingen gikk strålende i år og masse garn er og blir lagetVi er så glad for alle barna vi har fått i år. Her representert ved NC Ice Rose!I august kom alle dyrene fra Chile!Studenter lagde film om og med oss og dyra våre. Radio ble det også!Sent på året ble NC Batman født. En skikkelig artig tass.

Happy new year!

After a year of many important events and the view to new important events ahead, we wish you all a Happy New Year and welcome to the Year of the Alpaca 2012!

Above: The year in some photos, with NC Tornado representing the perhaps most significant event.

Technorati Tags: ,,,

Søk

Alpakkabutikken

Alpakkagenser for hunder, Frosty Fair Isle Besøk alpakkabutikken vår med klær til mennesker og dyr!

Om meg

Bildet mitt
Kona og jeg har startet et bedre liv sammen, og alpakkaoppdrett er en stor del av det på dette fine småbruket vi har kjøpt!
My wife and I have started a better life, and alpaca breeding is a big part of it here at our small country farm.