Alpakka til salgs

Populære innlegg

18. jan. 2012

Mer død enn levende

En strålende og kald vinterdag kom vi hjem etter å ha blitt forsinket av en lege, og borte ved fortrauet så vi en rød flekk. Hjertene gjorde et hopp og vi kom oss så fort som mulig inn i innhegningen dit NC Quizzie sto. Quizzie er en av våre grå i importen fra Chile som har vært høydrektig lenge nå.

Joda, der på isen lå det en bylt, men helt livløs. Frykten satte i oss, men kanskje criaen beveget seg litt? Så fort som vi kunne fikk vi henne inn i varmerommet, på med hårføner og håndkler, tørket og masserte. Et pust! Den lille saken tok et pust som om det var det siste den gjorde og vi intensiverte våre anstrengelser, men kroppen var fortsatt iskald og øynene døde. Ikke et blunk å få.

Etter to timer med intensivt arbeid pustet den lille nogenlunde jevnt og vi fikk et blunk i ny og ne. Den ene hårføneren stoppet av overoppheting, og ny ble hentet. Nå begynte hun å strekke skjelvende på bena. Håpet steg, men hjertet sank litt da det ene bakbenet var helt slapt og ubrukelig. Og mer og mer skjelving ble det. Først forbena og så resten av kroppen. Etterhvert fikk vi henne opp i en slags sittende og hun vaiet fram og tilbake med hodet mens hun kjempet for livet.

Etter flere timer med oppmuntring fikk vi henne opp i stående og da var det også liv i bakbenet som tidligere bare hang og slang! Underveis hadde vi gitt henne sukkervann for litt energi (å gi kolostrum på det tidspunktet var for skummelt da det kunne havne i lungene). Men fortsatt var hun ustø og skjelvende. Hver bevegelse kostet mye og å die mamma var det ikke snakk om, så hun fikk kolostrum fra flaske senere. Hun klarte ikke å løfte hodet. Først ca 12 timer etter at vi fant henne klarte hun å die litt på egenhånd. For en fantastisk følelse!

Og her vil vi gjerne få presentere den lille rosagrå jenta til NC Quizzie:

NC Quizzie sin lille jente 003NC Quizzie sin lille jente 008NC Quizzie sin lille jente 009

Hun er nå ca 24 timer gammel og dier jevnlig ,og veier sunne 6,2kg. Hun løper litt omkring og opplever den lille verdenen sin i varmerommet. Faren er ikke på noen måte over, men vi er glade det har gått såpass bra. Vi trodde ikke hun skulle overleve! For et døgn!

Lærdom: Ikke gi opp den lille før du er helt sikker på at det ikke er liv! Denne lille jenta pustet bare en gang i minuttet da vi startet opplivingen.

 

More dead than alive

En brilliant and cold winter day vi arrived home after being delayed by a medical doctor, and over by the hay feeder we saw a red spot. Our hearts jumped and we rushed into the paddock where NC Quizzie stood. Quizzie is one of our greys from the Chiliean import and she have been really pregnant for a while now.

True enough, there on the ice was a little something, but devoid of life. Fear struck us, but maybe the cria moved a little? As fast as we could we got her into the heat room, started the hair dryer, got some towels moving. Dried and massaged. One breath! The little thing took a single breath like it was her last and we intensified our efforts, but the body was still ice cold and the eyes lifeless. Not a wink to see.

After two hours of intensive work on the little one the breath was somewhat regular and we got a wink now and then. One of the hair dryers stopped after being overheated and a new one found. Now she started shakingly stretching her legs. Our hopes were lifted, but our hearts sank a little when we saw one of her legs seemed lifeless and useless. More shaking. The front legs first and then the rest of the body. We got her up into cush, sort of, and she swayed back and forth with her head while fighting for her life.

After several hours of encouragement we got her into standing position and now there was some life in the previously lifeless leg as well. We had given her some sweetened water for some energy (to give her colostrum at this point was a bit scary as it could end up in her lungs). But she was still unstable and shaking. Every movement cost her a lot of energy and to suckle her mom was out of the question, so she got colostrum out of a bottle later. Only 12 hours after we found her she managed to suckle on her own. What a fantastic feeling!

So above we present the little rose grey girl of NC Quizzie!

She is about 24 hours old now and suckles regularly, weighing a healthy 6.2kg. She runs around and discovers her little world in the heated room. We are still very worried, but happy things have turned out as well as it has. We didn't even think she would survive! That's some 24 hours!

Lesson learned: Don't give up on the little one until you are absolutely sure there is no life left! This little girl breathed just once a minute when we started working on her.

Technorati Tags: ,,,,

1 kommentarer/skriv:

astrid sa...

Åååå, det var dramatisk å lese.
Hun skulle vel hatt et navn som betyr seier.<3
dere har vist en utrolig utholdenhet i kappløpet med tiden. Og jeg må få lov å gratulere dere med vel overstått! :O)

Legg inn en kommentar

Søk

Alpakkabutikken

Alpakkagenser for hunder, Frosty Fair Isle Besøk alpakkabutikken vår med klær til mennesker og dyr!

Om meg

Bildet mitt
Kona og jeg har startet et bedre liv sammen, og alpakkaoppdrett er en stor del av det på dette fine småbruket vi har kjøpt!
My wife and I have started a better life, and alpaca breeding is a big part of it here at our small country farm.