Alpakka til salgs

Populære innlegg

7. mai 2012

Lille Blomst har vondt i øyet

Noen ganger er det utrolig hva unger, eller criaer, kan rote seg borti, og denne gangen gikk det nesten helt galt for NC Petite Fleur. Lille Blomst, som vi kaller henne til daglig, fikk byggeplassgjerder over seg og ble klemt fast mot bakken. Vi vet fortsatt ikke hvordan det gikk til, da gjerdene var satt tilsynelatende sikret opp mot en vegg, men der lå hun.

Heldigvis oppdaget vi at hun ikke var med flokken så vi begynte å lete og fant henne ganske sliten og forkommen. Det ble en rask tur til veterinæren og vi var ganske fortvilet over situasjonen, selvsagt. Men alt så greit ut bortsett fra et stivt ben og et øye som hadde fått en skikkelig smell og var hovent.

Captain Marvel, Petite Fleur og Viva La Vie sammen

Blomsten vår ble behandlet med smertestillende og øyedråper, men det holdt ikke. Øyet forble åpent og tørt fordi hun ikke kunne blunke. Så nå er øyenlokkene sydd sammen slik at øyet får en sjanse til å reparere seg selv. Det ser verre ut enn det er, og Blomst har ingen smerter såvidt vi kan se. Hevelsen har gått en del ned, så vi har gode forhåpninger om at hun vil kunne beholde øyet.

Petite Fleur med vondt i øyet, men hun smiler :-)

Blomsten er en liten tøffing, og selv med bare ett øye oppfører hun seg tilnærmet normalt. Vivi (Viva La Vie) har blitt en god og støttende venninne, så det er alltid noen rundt henne. Nå krysser vi fingrene for henne, og selv om hun ikke er så veldig glad for litt behandling hver dag så er hun ikke lei av oss enda :-)

Hoppeflokken til Petite Fleur

Moralen i historien er: Criaer kan rote seg bort i det mest utrolige, til og med tau som henger løst kan være livsfarlig når en nysgjerrig cria er på gang. Så ta en ekstra kikk på omgivelsene når du har criaer i flokken.

 

Little Flower hurt her eye

Sometimes you'll be amazed what kids, or crias, can get themselves tangled into, and this NC Petite Fleur was in real trouble. Little Flower, as we normally call her, got some fencing over her and was pinned to the ground. We still don't know how it happened, as the fencing was seemingly secured up against a wall, but there she was.

Luckily we discovered her absence from the herd so we started looking and found her quite tired and worn out. We quickly got her to the vet and we were truly despaired something like this could happen, of course. But it all looked OK except a stiff leg and a eye that had gotten hit hard and was swollen.

Our Little Flower were treated with pain removers and eye drops, but it wasn't enough. Her eye remained open and dry because she couldn't blink with it. So now the eye lids are sewn shut so the eye can repair itself. It looks worse than it is, and Little Flower have no pain as far as we can see. The swelling is going down, so we have real hopes her eye can be saved.

Little Flower is a tough little girl, and even with just one eye she behaves close to normal. Vivi (Viva La Vie) have become a nice and supporting girlfriend, so she always have someone around her. We cross our fingers for her, and even if she is not too happy for some treatment every day she still isn't tired of us :-)

The moral to the story is: Crias can get themselves caught up in almost anything, even ropes that hang loose can be life threatening when a curious cria is about. So take a good look at your surroundings when you have crias.

Technorati Tags: ,,,

0 kommentarer/skriv:

Legg inn en kommentar

Søk

Alpakkabutikken

Alpakkagenser for hunder, Frosty Fair Isle Besøk alpakkabutikken vår med klær til mennesker og dyr!

Om meg

Bildet mitt
Kona og jeg har startet et bedre liv sammen, og alpakkaoppdrett er en stor del av det på dette fine småbruket vi har kjøpt!
My wife and I have started a better life, and alpaca breeding is a big part of it here at our small country farm.