Alpakka til salgs

Populære innlegg

5. aug. 2013

Gardtassing 2013 med alpakkaene våre

To uker før årets Gardtassing, vår første, la vi opp en side på Facebook for Gardtassing. Før årets hendelse startet var det nesten 200 tilhengere! Det ga spenning til hvordan dagene ville bli

Lørdag ble det mer spenning, for regndråpene kom litt her og der allerede før åpning kl 11, men likevel kom det en jevn strøm med koselige mennesker som ville se og lære om alpakkaer, og som synes det var godt å kose seg på vårt lille småbruk. Butikken ble flittig besøkt og matserveringa gikk uten nevneverdig opphold.

En rolig periode på lørdagen ga mulighet for fotografering

Søndag kom sola! Det kunne blitt svært varmt, men en bris gjorde dagen perfekt. Gjerdene rundt innhegningen til alpakkaene var nesten pakket med interesserte hele dagen fra før åpningstid til godt etter.

Aina og Angelique hadde full kontroll på matserveringa, med Tor som kaffeansvarlig for skikkelig kokekaffe over bålet:

Angelique og Aina hadde matserveringen og spredte om seg med smil og humør

Alle barna fant fort tonen og tok for seg med store smil av inntrykkene fra dyr og fisk:

Barna elsket fiskedammen

Flere av alpakkajentene satte stor pris på ferskt gras fra skuelystne. Her er det Rose og Annie som får ferskt og nyplukket gras:

Rose får god mat fra de besøkende

Annie var populær, og det nøt hun av :-)

Det nyoppussede Bryggerihuset hadde Kirsten og Heidi som hyggelige vertinner og mange fikk se det flotte man kan lage av alpakka og kjenne på råull fra egne dyr. Mykheten i fiberen fra Soyance og Big Bang fikk mange til å gispe:

Butikken ble mye besøkt!

Her har nevøen vår Eirik fra Oslo en koseprat med Huldra:

Vår nevø Eirik fikk en prat med Huldra, men vi hørte ikke hva de pratet om...

Det er flott å se hvor godt folk slapper av med alpakkaene:

Slik slapper man av med alpakkaer

Vi regnet oss fram til ca 40 besøkende mellom regndråpene lørdag (det var øsregn fra ca kl 15) og ca 160 på søndag. Folk kom fra nært og fjernt, og mens noen var hos oss 1-2 timer var det flere som tilbrakte store deler av dagen her og bare koste seg med Tors gode kokekaffe og alt det gode fra matserveringen.

Spesielt hyggelig var det å få besøk fra folk som hadde bodd på selve gården. Søsknene Bjørn og Randi vokste opp her og virket svært fornøyd med hva de så av hva som var gjort med stedet. De fikk full omvisning og kunne komme med mange fine historier om fortiden her. Fjøset som nå huser ca 25 alpakkaer var f.eks. hjemmet til kuer, sauer og griser da de vokste opp. Det må ha vært et fint sted å vokse opp!

Vi takker alle for en hyggelig opplevelse! Spesielt takk til Heidi og Tor, Aina, Angelique og Kirsten for uvurderlig hjelp disse dagene. Vi hadde ikke klart det uten dere!

Nå skal vi snakke litt mindre noen dager før det igjen er på tide med flere fødsler. Ha en fin ettersommer!

 

Open Farm Days 2013 with the alpacas

“Gardtassing” is a Norwegian word meaning walking from farm to farm to see what’s going on (and maybe get something nice to eat and drink while you’re at it). It’s a tradition from old times. We were part of this in our area for the first time this year.

Two weeks prior to Open Farm Days 2013 we set up a page on Facebook for the days, and got almost 200 followers before the days started! This turned up the excitement for the days ahead.

We got more excitement Saturday, because the rain drops were present even before opening time at 11am, but there were still a steady stream of nice visitors that wanted to see and learn about alpacas, and who loved having a cosy time at our little farm. The shop were frequently visited and the food court were busy. (Image 1)

The Sun showed up Sunday! It could’ve been really hot, but a nice breeze made a perfect day. The fences around the alpaca paddocks were almost packed with interested people all day from before opening hours to well beyond.

Image 2: Aina and Angelique controlled the food and drinks, with Tor as coffee manager. He served real coffee made over open fire.

Image 3: The kids quickly felt right at home and enjoyed all the animals and fishes.

Image 4 and 5: Several of the alpaca girls appreciated freshly picked grass from the visitors. Here is Rose and Annie.

Image 6: The newly renovated Brewery were in the able hands of hostesses Kirsten and Heidi, and many got to see the many nice things you can make from alpaca fleece and feel the fleece off our own alpacas. The softness of the fleece from Soyance and Big Bang made many gasp in astonishment.

Image 7: Our nephew Eirik had a nice chat with Huldra.

Image 8: It’s nice to see how relaxed people are around the alpacas.

 

We estimated some 40 visitors Saturday despite the rain (it started pouring down from 3pm) and around 160 on Sunday. People were locals and from far away, and while some were with us a couple of hours some actually stayed most of the day and had a cosy time with Tors excellent coffee and goodies from the food court.

It was especially nice to meet those that had lived on the farm itself. Siblings Bjoern and Randi grew up on the farm and seemed very pleased with what we’ve done to the place. They got the full tour and could tell us many good stories about what had happened on the farm. The barn that is home to about 25 alpacas now were once the home for cows, pigs and sheep, for instance. It must’ve been a nice place to grow up!

Thank you all for a great experience! Many special thanks to Heidi and Tor, Aina, Angelique and Kirsten for invaluable help these two days. We had never made it without you!

We will talk a little less for a few days before it’s time for more cria births. Have a great late Summer!

Technorati Tags: ,,

0 kommentarer/skriv:

Legg inn en kommentar

Søk

Alpakkabutikken

Alpakkagenser for hunder, Frosty Fair Isle Besøk alpakkabutikken vår med klær til mennesker og dyr!

Om meg

Bildet mitt
Kona og jeg har startet et bedre liv sammen, og alpakkaoppdrett er en stor del av det på dette fine småbruket vi har kjøpt!
My wife and I have started a better life, and alpaca breeding is a big part of it here at our small country farm.